ISCC - Certyfikacja zrównoważonej bioenergii i produktów

Zapewnienie certyfikacji zrównoważonych biopaliw zgodnie z systemem ISCC (International Sustainability Carbon Certification), ISCC EU, ISCC PLUS i ISCC Corsia.

Poziom emisji gazów cieplarnianych (GHG) przewyższa możliwości naszej planety, a w konsekwencji rośnie także produkcja i zapotrzebowanie na biomasę i biopaliwa. Część przyszłych dostaw energii zależy od zrównoważonej produkcji biopaliw, których łańcuchy dostaw są złożone i generują wiele oddziaływań na środowisko.

Certyfikacja jest skutecznym środkiem potwierdzającym zrównoważoność biopaliw, biomasy i produktów cyrkularnych w całym łańcuchu dostaw, a tym samym przyczynia się do zapewnienia dostaw energii odnawialnej. DNV posiada umowę z ISCC na certyfikację według systemu ISCC.

Czym jest ISCC? 

ISCC koncentruje się na redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości, zrównoważonym gospodarowaniu gruntami, ochronie naturalnych siedlisk i zrównoważonym rozwoju społecznym w produkcji surowców, jak również surowców wtórnych. W oparciu o Dyrektywę UE REDII, ISCC wymaga różnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w zależności od daty rozpoczęcia produkcji biopaliw/ biopłynów/ paliw z biomasy. Ponadto, produkcja surowców (plantacje) musi być zgodna z 6 zasadami, a surowce wtórne muszą być zgodne z definicją pozostałości lub odpadów. 

Audyt ISCC dla surowców z rolnictwa będzie dotyczył następujących tematów: 

 • Ochrona terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności lub wysokiej zawartości węgla. 
 • Produkcja odpowiedzialna środowiskowo w celu ochrony gleby, wody i powietrza. 
 • Warunki pracy. 
 • Prawa człowieka, pracy i użytkowania ziemi.  
 • Odpowiedzialne relacje ze społecznością. 
 • Prawa do ziemi, prawa i traktaty międzynarodowe. 
 • Dobre praktyki zarządzania i ciągłe doskonalenie. 
 • Emisja gazów cieplarnianych. 

Korzyści z uzyskania certyfikatu 

Energia odnawialna cieszy się zainteresowaniem na całym świecie i jest kluczowa w wysiłkach zmierzających do globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając i odwracając globalne ocieplenie. Wymagania regulacyjne i gracze na rynku coraz częściej wymagają od dostawców udowodnienia odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji biomasy i biopaliw w całym łańcuchu dostaw. 

Korzyści obejmują:

 • Wiarygodność w oczach klientów i zapewnienie, że Twoje produkty powstają w sposób odpowiedzialny i pochodzą ze zrównoważonego surowca. 
 • Rozpoznawalność jako wiodącego gracza na rynku zrównoważonych biopaliw. 
 • Dowód zgodności z wymogami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. 
 • Dowód zgodności z Dyrektywą UE w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED), co daje dostęp do rynku unijnego Twoim produktom z biomasy/biopaliw. 
 • Zdolność do wiarygodnej komunikacji z rynkiem w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów z biomasy/biopaliw. 

Jak zacząć? 

Skontaktuj się z naszymi doradcami, aby dowiedzieć się więcej o tym systemie certyfikacji oraz o tym, jak możemy Cię wesprzeć na drodze do uzyskania certyfikatu. Możesz również przesłać do nas formularz z zapytaniem o ofertę

Zobacz także

 

International Sustainability & Carbon Certification

Przejdź na oficjalną stronę ISCC

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca