IFS HPC – produkty konsumenckie

Zwiększ swoją zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu produkcji wyrobów według standardu IFS HPC – Consumer Products dowodzi zaangażowania firmy w bezpieczeństwo, jakość, legalność i ciągłe doskonalenie produktów konsumenckich.

Czym jest standard IFS HPC – Consumer Products?

IFS HPC jest międzynarodowym standardem oceny zgodności produktu i procesu w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości produktów konsumenckich. Standard IFS HPC ma zastosowanie do dostawców na wszystkich etapach przetwarzania produktów.

Standard IFS HPC jest wynikiem współpracy branży produktów konsumenckich , dystrybutorów i jednostek certyfikujących. Jego celem jest zapewnienie, że producenci artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej dostarczają na rynek bezpieczne, zgodne z przepisami i wysokiej jakości towary.

IFS HPC obejmuje cztery grupy produktów

 • Kosmetyki (np. kosmetyki do makijażu, balsamy, szampony, kremy itp.)
 • Produkty chemii gospodarczej (np. detergenty, zmiękczacze, środki czyszczące, patyczki zapachowe itp.)
 • Produkty gospodarstwa domowego codziennego użytku (np. rękawice gospodarcze, papier do pieczenia, miotły, folia aluminiowa itp.)
 • Produkty higieny osobistej (np. tampony, pęseta, gąbki do kąpieli, pieluchy itp.)
Oprócz szczegółowych programów wstępnych wymagania standardu obejmują:
 • Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla 
 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
 • Zarządzanie zasobami
 • Planowanie i proces produkcji
 • Pomiary, analizy, działania korygujące i zarządzanie incydentami 
 • Opcjonalnie można dodać aspekt obrony wyrobu
Intencją IFS HPC jest zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw, redukując koszty i czas zarówno dla dostawców, jak i detalistów.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Oczekiwania klientów co do jakości i bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej są coraz większe. Ze względu na potencjalny bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, transparentność jest niezbędna do budowania zaufania konsumentów.

Norma ta umożliwia Państwa organizacji czerpanie korzyści z:

 • Bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.
 • Zmniejszenia zapotrzebowania na audyty u klientów.
 • Możliwości skrócenia całkowitego czasu audytu poprzez połączenie kilku audytów. 
 • Większej elastyczności dzięki podejściu opartemu na ryzyku.
 • Lepszej reputacja firmy jako producenta bezpiecznych wyrobów o wyższej jakości, to także lepszy dostęp do rynków.
 • Możliwości prowadzenia handlu z klientami wymagającymi audytów strony trzeciej.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć system zarządzania przetwarzaniem wyrobów zgodny z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w całym procesie, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.