HPC 420 standard dla produktów do użytku domowego, prania i higieny osobistej

Zwiększ swoją zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów świadczy o zaangażowaniu w spójność, ciągłe doskonalenie i zadowolenie klienta. Są to wymierne korzyści biznesowe, które odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności i zrównoważonych wyników biznesowych. 

Standard HPC 420 zawiera szczegółowe wymagania dotyczące jakości projektowania produktu i systemu oceny ryzyka, które zwiększą Państwa zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i wykonawcze.

Czym jest standard HPC 420?

HPC 420, mający zastosowanie do wszystkich typów organizacji, niezależnie od ich wielkości i złożoności łańcucha dostaw HPC w objętych nim kategoriach, jest globalnym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością, który pomaga firmom konsekwentnie wytwarzać produkty spełniające wymagania klientów i chronić ich marki.

Oparty o normę PAS 420 brytyjskiej instytucji normalizacyjnej (BSI), HPC 420 dodaje element zarządzania jakością produktu. Określa ona również obszerne wymagania dla jednostek certyfikujących i akredytujących.  

Norma umożliwia audytowanie i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością HPC, obejmujących:

  • Produkcję środków czystości (np. detergentów, płynów do zmiękczania tkanin, tabletek do zmywarek itp.),
  • Produkcję produktów higieny osobistej (np. szamponów, szminek, płatków kosmetycznych, mydła),
  • Produkcję (bio)chemiczną (składniki HPC, np. witaminy, dodatki i bioekstrakty (ale z wyłączeniem pomocy technicznej i technologicznej w procesie produkcyjnym),
  • Produkcję opakowań produktów HPC (np. bezpośredni, pośredni kontakt z produktami HPC),
  • Transport i przechowywanie na miejscu, jeżeli jako część operacji są uwzględnione.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Bezpieczeństwo i jakość produktów do pielęgnacji domu, prania i higieny osobistej (HPC) są przedmiotem powszechnego zainteresowania. Certyfikacja HPC 420 weryfikuje działanie systemu zarządzania produktem i stanowi dowód zaangażowania w stosowanie zasad zarządzania bezpieczeństwem i jakością.

Standard ten umożliwia organizacji:

  • budowę i działanie systemu zarządzania, który pomoże lepiej spełniać wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zgodności z prawem,
  • zastosowanie narzędzia poprawy działania w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz środków skutecznego monitorowania i pomiaru działania w zakresie bezpieczeństwa produktów,
  • rozwój dobrej kultury bezpieczeństwa produktów, co z kolei zwiększa zaufanie klientów i pomaga w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem wyrobów zgodny z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne. 

Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć drogę do certyfikacji.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca