DNV w Polsce

IFS HPC – produkty konsumenckie

FS_HPC_Soap

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Certyfikacja według normy ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa produktu, obniżenie kosztów, a także zapewnienie transparentności całego łańcucha produkcji artykułów gospodarstwa domowego oraz higieny osobistej.

Oczekiwania klientów dotyczące jakości i bezpieczeństwa artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej wciąż rosną. Ich potencjalny, bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów powoduje, iż przejrzystość staje się istotnym elementem budowania zaufania klientów. 

Norma IFS HPC powstała w wyniku współpracy branżowej między przedstawicielami branży produkcyjnej i handlu detalicznego oraz jednostkami certyfikującymi. Jej celem jest zapewnienie, by wytwórcy produktów gospodarstwa domowego oraz higieny i pielęgnacji osobistej dostarczali na rynek wyroby bezpieczne, zgodne z wymaganiami i cechujące się odpowiednią jakością.

Korzyści: 

Przedsiębiorstwa wdrażające normę IFS HPC i dążące do uzyskania niezależnej certyfikacji odniosą następujące korzyści:

 • monitorowanie zgodności z przepisami dotyczącymi wyrobów konsumenckich;
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów;
 • ograniczenie potrzeby audytów klienckich;
 • możliwość skrócenia czasu trwania audytu dzięki połączeniu różnych narzędzi audytowania;
 • zwiększona elastyczność wynikająca z zastosowania podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem;
 • doskonalenie wizerunku biznesowego wytwórcy bezpiecznych produktów wyższej jakości;
 • możliwość podejmowania współpracy z klientami wymagającymi poddawania się niezależnym audytom;
 • wzrost zaufania klientów.  

Norma IFS HPC: 

Normę IFS HPC opracowano z zamierzeniem zapewnienia kompatybilności i transparentności w całym łańcuchu dostaw, co spowoduje zmniejszenie nakładu kosztów i czasu zarówno ze strony dostawców, jak i handlu detalicznego. 

Wymagania międzynarodowej normy dotyczącej produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej zostały ujęte w sześciu rozdziałach: 

 1. Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla 
 2. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem wyrobu
 3. Zarządzanie zasobami
 4. Proces planowania i produkcji
 5. Pomiary, analizy, działania korygujące i zarządzanie incydentami
 6. Ochrona produktu (rozdział opcjonalny) 

Norma IFS HPC dotyczy następujących wyrobów:

 • Kosmetyki (np. do makijażu, mleczka, szampony, kremy itp.)
 • Chemia gospodarcza (np. detergenty, płyny zmiękczające, środki czyszczące, pałeczki zapachowe itp.)
 • Artykuły gospodarstwa domowego codziennego użytku (np. rękawiczki ochronne, papier do pieczenia, miotły, folia aluminiowa itp.)
 • Środki higieny osobistej (np. tampony, pęsety, gąbki do kąpieli, pieluszki itp.)
 • Audyty IFS HPC są przeprowadzane przez wykwalifikowanych audytorów z niezależnych, akredytowanych i zatwierdzonych jednostek certyfikujących, takich jak DNV. 

Jak uzyskać certyfikację?

 1. Uzyskanie dostępu do normy
  Zrozumienie wymagań i przeanalizowanie, czy zakład je spełnia.
 2. Ocena gotowości
  Przeprowadzenie oceny wewnętrznej w celu stwierdzenia gotowości do procesu certyfikacji. Można rozważyć zlecenie analizy luk (lub oceny wstępnej), w celu przeprowadzenia przeglądu procedur i procesów organizacji. Może to ułatwić planowanie doskonalenia.
 3. Wybór jednostki certyfikującej
  Gdy obiekt zostanie uznany za gotowy do audytu certyfikacyjnego, należy skontaktować się z jednostką certyfikującą, taką jak DNV, która posiada akredytację pozwalającą na audytowanie według normy. 
 4. Przygotowanie do audytu
  Jednostka certyfikująca będzie wymagała przekazania dokładnych informacji, na przykład na temat zakresu produkcji, ewentualnych wyłączeń, wielkości zatrudnienia, szczegółów dotyczących produktów i technologii wykorzystywanych w procesie produkcji (liczba przeprowadzonych ocen ryzyka), czy wielkości organizacji. Dane te posłużą do oceny potrzeb w zakresie liczby i kwalifikacji audytorów oraz czasu trwania audytu.
 5. Audyt
  Audyt certyfikacyjny zostanie zaplanowany wspólnie. Należy oczekiwać, że podczas audytu obserwowany będzie proces wytwarzania wszystkich wyrobów objętych wskazanym zakresem, wraz z systemami pomocniczymi, procedurami i danymi. 
 6. Certyfikacja
  Na zakończenie audytu przekazane zostaną informacje na temat ewentualnych stwierdzonych problemów i wymaganych korekt, analizy źródłowych przyczyn problemów oraz wymaganych działań korygujących. Następnie, jednostce certyfikującej trzeba będzie przedstawić dowody przeprowadzonych działań. Ocena techniczna potwierdzi skuteczność rozwiązania problemów. Po weryfikacji jednostka certyfikująca wyda certyfikat.
 7. Utrzymanie certyfikacji
  Certyfikat zachowuje ważność przez rok, a coroczne audyty sprawdzające zapewniają ciągłość zgodności. Co rok przeprowadzany jest ponowny audyt certyfikacyjny.

Jak może pomóc DNV?

Nasze usługi:   

 1. Analiza luk
  W celu ułatwienia organizacjom przygotowania się do audytu certyfikacyjnego DNV oferuje usługę oceny braków w spełnieniu wymagań norm. Ocena wskazuje obszary, które należy skorygować, aby pomyślnie przejść audyt certyfikacyjny. 
 2. Szkolenia
  DNV oferuje szkolenia dla branży produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej, jak również w zakresie poznania i zrozumienia wymagań norm IFS. Mogą one być szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw, które po raz pierwszy rozważają poddanie się niezależnej certyfikacji.
 3. Certyfikacja według norm IFS HPC
  Akredytowana certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu przeprowadzana przez polskiego audytora
 4. Inne rodzaje certyfikacji
  Norma IFS HPC dotycząca produktów konsumenckich nie obejmuje wymagań w zakresie BHP, zrównoważonego rozwoju, ochrony i bezpieczeństwa danych oraz zagadnień etycznych. DNV może przeprowadzić ocenę zgodności z wszystkimi tymi wymaganiami, opierając się na wyspecjalizowanych i wyszkolonych audytorach, odpowiednio do potrzeb wynikających z uznanych norm międzynarodowych.    

Z uwagi na globalny zasięg DNV, nasi audytorzy pracują w wielu różnych krajach, prowadząc audyty w językach lokalnych, ze znajomością i zrozumieniem miejscowych zwyczajów.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Powiązane uslugi: