Food and beverage

IFS Food 7

IFS Food_1000x500

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Zwiększ swoją zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu produkcji żywności według standardu IFS Food dowodzi zaangażowania firmy w bezpieczeństwo, jakość, legalność i ciągłe doskonalenie żywności. 

Czym jest IFS Food Standard? 

IFS Food to międzynarodowy standard oceny zgodności produktów i procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości żywności. Standard IFS Food ma zastosowanie do dostawców na wszystkich etapach przetwarzania żywności po etapie rolniczym. IFS Food spełnia kryteria Global Food Safety Initiative - GFSI.  

Lista kontrolna oceny jest dostosowana do wymagań benchmarkingowych GFSI, FSMA i przepisów UE. Wymagania te dotyczą systemu zarządzania jakością, systemu HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) oraz szczegółowych programów wstępnych, w tym GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) GHP (Good Hygiene Practice). Zawiera również wymagania związane z rozwojem pozytywnej kultury bezpieczeństwa żywności.

Zarówno detaliści, jak i producenci żywności wymagają certyfikacji żywności IFS od dostawców, którzy są częścią ich łańcucha dostaw.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Posiadanie wspólnego standardu i jednolitego sposobu oceny poziomu jakości dostawców zmniejsza potrzebę przeprowadzania audytów przez drugą stronę. Dla detalistów, producentów i dostawców, zarządzanie łańcuchem dostaw staje się bardziej spójne i efektywne. Obniża to ogólne koszty procesu oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa klientów, dostawców i konsumentów.

Norma umożliwia Twojej organizacji:

  • Zapewnienie dowodów zaangażowania, a w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem żywności, obrony prawnej w ramach koncepcji due diligence
  • Zbudowanie i stosowanie systemu zarządzania, który pomoże Ci lepiej spełniać wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących w krajach, w których produkt końcowy jest spożywany.
  • Zapewnienie narzędzia do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz środków do skutecznego monitorowania i pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności
  • Ułatwienie zmniejszenia ilości odpadów produktowych, przeróbek produktów i wycofywania produktów z rynku

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: