DNV w Polsce

IFS Food 7

Ice cream processing line

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

IFS Food Standard jest powszechnie stosowaną normą bezpieczeństwa i jakości żywności, która stanowi jednorodny system wykorzystywany do oceny i wyboru dostawców. Jej celem jest budowanie zaufania do wyrobów i procesów poprzez zapewnianie bezpieczeństwa, jakości, zgodności z prawem oraz określonymi wymaganiami klienta.

Stosowanie wspólnej normy oraz jednorodnego sposobu oceny poziomu jakości dostawców pozwala ograniczyć potrzebę przeprowadzania audytów drugiej strony. Z punktu widzenia handlu detalicznego, wytwórców i dostawców, zarządzanie łańcuchem dostaw staje się bardziej spójne i skuteczne. Maleją koszty tego procesu, wzrasta natomiast poziom bezpieczeństwa klientów, dostawców i konsumentów.

Zgodność z normą może stać się przepustką umożliwiającą wejście na rynek detaliczny, jest również sposobem pokazania zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa, jakości i legalności żywności oraz sposobem pracy nad ciągłym doskonaleniem. 

Czym jest IFS Food Standard? 

IFS Food Standard jest międzynarodową normą oceny zgodności wyrobów i procesów z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości żywności. 

Norma IFS ma zastosowanie do dostawców na wszystkich etapach przetwarzania żywności następujących po etapie rolniczym. Wymagania są powiązane z systemem zarządzania jakością oraz systemem HACCP   (Hazard Analysis & Critical Control Points), wspomaganym przez programy warunków wstępnych, na które składają się dobre praktyki produkcyjne GMP, dobre praktyki laboratoryjne (GLP) oraz dobre praktyki higieniczne (GHP). IFS Food Standard spełnia wymagania Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) stworzonej przez CIES.  

Wydanie 7.

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie firmy będą zobowiązane do stosowania najnowszej wersji normy. Audyty na zgodność z wydaniem 7 mogą być przeprowadzane od 1 marca 2021 r. W przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych, przejście na nową wersję normy odbędzie się podczas kolejnego, najbliższego audytu.

Dlaczego warto uzyskać certyfikację według IFS?

Najważniejsze europejskie sieci detaliczne wymagają, by dostawcy z ich łańcuchów dostaw posiadali certyfikację według normy IFS Food. Jako, żeIFS jest normą międzynarodową, może być jednak stosowana również wobec dostawców spoza Europy. Norma pozwala Twojej firmiena :

 • przedstawienie dowodów zaangażowania, a w razie incydentu dotyczącego bezpieczeństwa żywności – ułatwia podjęcie obrony prawnej w ramach koncepcji należytej staranności*
 • stworzenie i prowadzenie systemu zarządzania, ułatwiającego spełnianie wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności oraz utrzymywanie zgodności z wymogami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących w krajach konsumpcji wyrobu końcowego
 • stosowanie narzędzia doskonalenia efektów działania w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także skutecznych środków monitorowania i pomiaru tego działania
 • ograniczenie marnotrawstwa, ponownego przetwarzania wyrobów oraz ich wycofywania z rynku.

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?

Źródłem przewagi i podstawą przygotowania do certyfikacji jest dobre planowanie. Istotne jest też pozytywne nastawienie, zaangażowanie oraz wyznaczenie konkretnych terminów wdrożenia i oceny. 

Działania te obejmują:

 • ustanowienie systemu zarządzania jakością
 • identyfikację wymagań prawnych
 • identyfikację i udokumentowanie poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz odpowiednich środków nadzoru (system HACCP)
 • identyfikację obowiązujących Dobrych Praktyk Produkcyjnych / Dobrych Praktyk Higienicznych, w tym programu zwalczania szkodników, programu utrzymania wyposażenia i budynków, programu utrzymania budynków i urządzeń, porządku i czystości, a także wszystkich wymagań normy
 • wdrożenie wszelkich potrzebnych w organizacji zmian .

* Zdolność wykazania, że podjęto wszelkie uzasadnione środki mające na celu uniknięcie incydentu.

Główne zmiany w wydaniu 7.:

Do głównych zmian należy jaśniejsze określenie oczekiwań oraz konkretniej sformułowane wymagania, uwzględniające obecnie kulturę bezpieczeństwa żywności.  Zmieniona struktura ułatwia pracę ze standardem. Lista kontrolna oceny została dostosowana do wersji 2020.1 wymagań GFSI Benchmarking Requirements, oraz przepisów  FSMA i UE. W wersji 7,  ocena przeprowadzana na terenie zakładu jest istotniejsza od oceny dokumentacji, a co trzecia ocena ma być niezapowiedziana.

 • Pojawia się nowe sformułowanie: audyt staje się oceną, co ma na celu podkreślenie, iż podejście IFS do wyrobu i procesu jest dostosowane do ISO/IEC 17065.
 • o 15% mniej wymagań
 • Udoskonalona struktura protokołu certyfikacji, dostosowana do potrzeb interesariuszy IFS
 • Lepiej zdefiniowany system punktacji 
 • Przejrzysta struktura raportu z oceny, z podziałem na standardowe sekcje
 • Co trzecia ocena w ramach certyfikacji według IFS odbędzie się bez zapowiedzi
 • W wymaganiach uwzględniono kulturę bezpieczeństwa żywności
 • Nowe definicje outsourcingu wyjaśniają kwestię różnych procedur zarządczych.
 • Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) oraz w Wielkiej Brytanii dostawcy są zobowiązani do posiadania aktualnego numeru globalnego numeru lokalizacyjnego (GLN).
 • Dodatkowe narzędzie wspomagające menedżerów ds. jakości w certyfikowanych przedsiębiorstwach, np. nowe szkolenia e-learningowe, zaktualizowane oprogramowanie IFS auditXpressXTM oraz IFS Audit Manager
 • Aplikacja do zarządzania audytami wewnętrznymi

W przypadku dalszych pytań dotyczących zmian prosimy o kontakt.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Powiązane uslugi: