IFS Food 7

Zwiększ swoją zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu produkcji żywności według standardu IFS Food dowodzi zaangażowania firmy w bezpieczeństwo, jakość, legalność i ciągłe doskonalenie żywności. 

Czym jest IFS Food Standard? 

IFS Food to międzynarodowy standard oceny zgodności produktów i procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości żywności. Standard IFS Food ma zastosowanie do dostawców na wszystkich etapach przetwarzania żywności po etapie rolniczym. IFS Food spełnia kryteria Global Food Safety Initiative - GFSI.  

Lista kontrolna oceny jest dostosowana do wymagań benchmarkingowych GFSI, FSMA i przepisów UE. Wymagania te dotyczą systemu zarządzania jakością, systemu HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) oraz szczegółowych programów wstępnych, w tym GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) GHP (Good Hygiene Practice). Zawiera również wymagania związane z rozwojem pozytywnej kultury bezpieczeństwa żywności.

Zarówno detaliści, jak i producenci żywności wymagają certyfikacji żywności IFS od dostawców, którzy są częścią ich łańcucha dostaw.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Posiadanie wspólnego standardu i jednolitego sposobu oceny poziomu jakości dostawców zmniejsza potrzebę przeprowadzania audytów przez drugą stronę. Dla detalistów, producentów i dostawców, zarządzanie łańcuchem dostaw staje się bardziej spójne i efektywne. Obniża to ogólne koszty procesu oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa klientów, dostawców i konsumentów.

Norma umożliwia Twojej organizacji:

  • Zapewnienie dowodów zaangażowania, a w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem żywności, obrony prawnej w ramach koncepcji due diligence
  • Zbudowanie i stosowanie systemu zarządzania, który pomoże Ci lepiej spełniać wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących w krajach, w których produkt końcowy jest spożywany.
  • Zapewnienie narzędzia do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz środków do skutecznego monitorowania i pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności
  • Ułatwienie zmniejszenia ilości odpadów produktowych, przeróbek produktów i wycofywania produktów z rynku

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

More information

  IFS International Food Standard

IFS International Food Standard

Download our flyer.

  Training

Training

Relevant insight in an active learning environment.

  Your added value

Your added value

Find out more on the digital customer experience.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site