DNV w Polsce

Certyfikat FSSC 22000 dla bezpieczeństwa żywności

FSSC22000

Kontakt:

Zapytaj o wycenę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Skuteczniejsza gwarancja produkcji bezpiecznej żywności w całym łańcuchu powstawania żywności.

ISO 22000 harmonizuje system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o zasady HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). Ogólna natura zasada HACCP limituje ich wykorzystanie dla sieci handlowych jako gwarant ich łańcuchów dostaw, stąd potrzeba bardziej specyficznego standardu który uszczegółowi programy wstępne dla wytwórców żywności.  Schemat certyfikacji FSSC 22000 łączy zasady HACCP z wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania oraz ze szczegółowymi przewodnikami dotyczącymi programów wstępnych.

Co to jest schemat certyfikacji FSSC 22000

FSSC 22000  jest schematem certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności bazującym na międzynarodowej normie ISO 22000, specyfikacji technicznej ISO/TS 22002-1 oraz ISO/TS 22003. Jest on dedykowany dla firm wytwarzających żywność w oparciu o wytyczne organizacji zrzeszającej kluczowych graczy na rynku żywności - Global Food Safety Initiative’s (GFSI). 

Podczas gdy pierwsza edycja FSSC 22000 była przeznaczona tylko dla producentów żywności, teraz zakres został rozszerzony o producentów opakowań poprzez opracowanie specyfikacji technicznej PAS 223, opisującej programy wstępne oraz wymagania dotyczące projektowania opakowań przeznaczonych do żywności. FSSC zostanie jeszcze rozszerzony w najbliższej przyszłości o wymagania dla wytwórców pasz, i jest gotowy do dalszego rozwoju wraz z rozwojem dedykowanych specyfikacji technicznych. 

Schemat FSSC, zarządzany przez Foundation for Food Safety Certification w siedzibą w Holandii, został opublikowany w Maju 2009 i uznany jako benchmark przez organizację Global Food Safety Initiative (GFSI) co znalazło potwierdzenie w przewodniku GFSI - GFSI Guidance Document Version 5. 

W jaki sposób FSSC 22000 może usprawnić Twój biznes?

FSSC 22000 łączy trzy podstawowe cechy:

 • Stanowi ramę dla skutecznego systemu zarządzania, w pełni zintegrowanego z systemem organizacji i zgodnego z innymi standardami takimi jak ISO 9001 and ISO 14001
 • Została zbudowana z wykorzystaniem metodologii opartej na analizie zagrożeń i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o zasady HACCP i umożliwia poprawę skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Wykorzystanie specyfikacji technicznej ISO/TS 22002-1, opisującej wymagania dla programów wstępnych, co stanowi rozwinięcie wymagania paragrafu 7.2 normy ISO 22000, dostarczając dodatkowych gwarancji dla oczekiwań sieci handlowych

Inne korzyści, jakie należy podkreślić to:

 • Niezależność, właścicielem standard jest fundacja typu non-profit
 • Wsparcie rozwoju i zarządzania schematem certyfikacji przez wielu interesariuszy
 • Wiarygodność międzynarodowa ISO oraz oparcie na akceptacji GFSI
 • Powszechnie używany język standardów międzynarodowych zapewnia jednolite podejście do wdrażania oraz umożliwia benchmark

Firmy które już są certyfikowane na zgodność z ISO 22000 potrzebują jedynie walidacji certyfikacji wg ISO 22000 i dodatkowego przeglądu weryfikującego zgodność z ISO/TS 22002-1 tak aby wypełnić wszystkie wymagania schematu FSSC 22000. 

Cechy FSSC 22000

FSSC 22000 opiera się na ISO 22000, ISO/TS 22002-1 i ISO/TS 22003. Certyfikacja w oparciu o schemat FSSC jest certyfikacją akredytowaną według zasad określonych w normie dotyczącej zarządzaniu procesem certyfikacji ISO 17021.

Wyróżnikiem tego procesu certyfikacji jest wykorzystanie specyfikacji technicznej ISO/TS 22002-1:2009, która określa wymagania dla programów wstępnych wspierających system zarządzania w zakresie nadzoru nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Do początku 2012, FSSC 22000 była oparta na specyfikacji PAS 220,  którą zastąpiła norma ISO/TS 22002-1. Wymagania pozostały niezmienione a zmiany dotyczące firmy certyfikowane są minimalne. 

ISO/TS 22002-1 jest normą komplementarną do ISO 22000 i dostarcza zestaw 18 programów wstępnych do wykorzystania przez producentów żywności i wytwórców opakowań do żywności:

 • Konstrukcja i układ budynków,
 • Układ pomieszczeń i stanowisk pracy,
 • Media – powietrze, woda, energia,
 • Usuwanie śmieci,
 • Wyposażenie, czyszczenie i utrzymanie,
 • Zarządzanie zakupionymi materiałami,
 • Działania zapobiegające ryzykiem skażeń krzyżowych,
 • Czyszczenie i dezynfekcja,
 • Ochrona przed szkodnikami,
 • Higiena personelu i pomieszczenia socjalne,
 • Przerób,
 • Procedura wycofania wyrobów,
 • Magazynowanie,
 • Informacja dotycząca wyrobów/ świadomość konsumentów,
 • Bezpieczeństwo żywności, biovigilance i bioterroryzm.

FSSC 22000 jest schematem certyfikacji w pełni zgodnym ze wszystkimi istotnymi normami ISO. 

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?

Proces opisany w FSSC 22000 obejmuje następujące etapy:

 • Identyfikacja i ocena a także nadzór nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności, które mogą pojawić się w procesie i mogą zaszkodzić konsumentowi w sposób bezpośredni i pośredni
 • Komunikacja stosowanej informację w łańcuchu żywnościowym dotyczącą bezpieczeństwa wyrobów
 • Komunikacja informacji dotyczących rozwoju, wdrożenia i aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całej organizacji
 • Okresowa ocena i aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności tak aby odnosił się do aktualnie realizowanych działań oraz najbardziej aktualnych informacji dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności

Rozwój, wdrożenie i certyfikacja system zarządzania bezpieczeństwem żywności jest ciągłą podróżą z niezależnym audytem nadzoru, który zapewni istotny element pełnej oceny procesu zarządzania

Jak zacząć proces certyfikacji według FSSC 22000? 

DNV Business Assurance jest gotowe aby:

 • Dostarczyć  szkoleń dotyczących FSSC 22000, ISO 22000 ISO TS 22002-1
 • Przeprowadzić analizę rozbieżności, aby ustalić najlepszą drogę do certyfikacji
 • Przeprowadzić certyfikację na zgodność z FSSC 22000:2010

Skontaktuj sie z DNV Business Assurance aby rozpocząć process certyfikacji wg schematu FSSC 22000.

Kontakt:

Zapytaj o wycenę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: