BRCGS Global Standard for Storage & Distribution

Przejęcie kontroli i poprawa jakości logistyki oraz konsekwentne spełnianie oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa produktów i zgodności z prawem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw żywności.

Niniejszy Globalny Standard BRC odnosi się do wyjątkowych aspektów logistyki produktów spożywczych i napojów. Ma on na celu spełnienie koncepcji należytej staranności i ma zastosowanie do każdego uczestnika łańcucha dostaw żywności i napojów, w tym materiałów opakowaniowych i produktów konsumenckich. Certyfikacja potwierdza zaangażowanie w kryteria bezpieczeństwa, jakości i operacyjne wymagane do wypełnienia zobowiązań w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumenta w B2B (np. producenci produktów/składników), handlu detalicznym i gastronomii.

Czego dotyczy ten standard

Globalny Standard BRC w zakresie magazynowania i dystrybucji obejmuje cały łańcuch dostaw, od transportu, magazynowania, sprzedaży hurtowej, handlu elektronicznego i przeładunku do gospodarstwa rolnego lub przetwórcy, poprzez magazyn detaliczny, sklep lub dostawcę internetowego, aż do konsumenta końcowego. Certyfikacja obejmuje ocenę obiektów firmy, systemów operacyjnych i procedur pod kątem wymagań norm. Standard pomaga użytkownikom spełniać wymagania klientów, wypełniać zobowiązania prawne i chronić konsumentów:

  • Zapewnienie wspólnej podstawy do oceny firm zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją produktów.
  • Umożliwienie akredytowanej certyfikacji firm dostarczających produkty i usługi dla handlu detalicznego i branż pokrewnych.

Korzyści z certyfikacji

Certyfikacja BRCGS w zakresie przechowywania i dystrybucji przez niezależną stronę trzecią jest wymogiem większości sprzedawców detalicznych i właścicieli marek, a także przetwórców żywności. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że organizacja może:

  • Dostarczyć dowody zaangażowania, a w przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem żywności, do obrony prawnej w ramach koncepcji "należytej staranności".  
  • Zbudować i obsługiwać system zarządzania zdolny do lepszego spełniania wymagań dotyczących jakości/bezpieczeństwa żywności oraz zgodności z prawem.
  • Czerpać korzyści z narzędzia służącego poprawie bezpieczeństwa produktów poprzez skuteczne monitorowanie i mierzenie wydajności w zakresie bezpieczeństwa produktów.
  • Przeprowadzić skuteczne wycofanie produktu z rynku.

Od czego zacząć

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane procedury do systemu zgodnego z wymaganiami normy. DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od szkoleń BRCGS i IFS, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.