Zgłaszanie uwag do ISO/DIS 45001.2 rozpoczęte

W toku prac nad drugą wersją roboczą ISO/DIS 45001.2, przeanalizowano i wzięto pod uwagę 3000 uwag zebranych w wyniku pierwszej tury głosowania. Efekty drugiego przeglądu będą miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu.

Głosowanie nad pierwszym projektem, które miało miejsce w maju 2016, zakończyło się niepowodzeniem, jednak przyniosło około 3000 uwag. Następnie miały miejsce cztery spotkania, podczas których omówiono wszystkie zgłoszone komentarze, a następnie wypracowano spójny, poprawiony tekst drugiego projektu normy.

Główne zmiany, jakie pojawiły się w drugim projekcie w stosunku do pierwszej wersji dokumentu, to:

  • zwiększenie stopnia zbieżności z wymaganiami ISO 14001:2015
  • dopracowanie najważniejszych definicji i poprawa spójności terminologicznej
  • korekta numeracji punktów normy
  • aktualizacja procedury badania incydentów
  • Aneks A został całkowicie przejrzany i zaktualizowany.

Głosowanie nad zgłoszonymi uwagami odbędzie się we wrześniu 2017 r.


Ostateczna wersja normy


Termin publikacji ostatecznej wersji normy ISO 45001 jest uzależniony od następujących okoliczności:

  • Jeśli wszystkie uwagi zgłoszone do drugiego projektu normy uda się w całości przeanalizować podczas spotkania we wrześniu 2017 r., a Komitet Projektu ISO/PC 283 pominie etap FDIS, opublikowanie ostatecznej wersji dokumentu będzie możliwe w listopadzie 2017 r.
  • Jeśli etap FDIS zostanie uznany za konieczny lub jeśli wpłynie dużo uwag, ostateczna publikacja będzie możliwa najwcześniej w lutym 2018 r.

DNV GL - Business Assurance uczestniczy w pracach nad normą zarówno w ramach Niezależnej Międzynarodowej Organizacji ds. Certyfikacji (IIOC), jak też bezpośrednio, poprzez swoich przedstawicieli w Komitecie Projektu.

Co można zrobić teraz?


Aby zapoznać się z głównymi elementami, jakich można się spodziewać w ostatecznym tekście dokumentu, projekt normy można zakupić już teraz na stronie iso.org. DNV GL - Business Assurance organizuje webinaria i sesje informacyjne poświęcone planowanym zmianom. Ponadto, klienci mogą zwracać się do naszych audytorów, którzy chętnie służą pomocą.

Utrzymanie właściwego kierunku ułatwi też nasza metodologia audytowania, Risk Based Certification – Następna Generacja, która charakteryzuje się szerszym spojrzeniem na interesariuszy organizacji, zagrożenia i szanse, pod kątem dalszej optymalizacji systemu zarządzania.

Przez cały ten czas będziemy wspierać naszych klientów, służąc wskazówkami i oferując szkolenia, które zapewnią możliwie najłagodniejszy przebieg procesu przejścia.

Sugerujemy Państwu kontynuowanie aktualnie realizowanego programu i jednoczesne uruchomienie przygotowań mających na celu ułatwienie przestawienia się na stosowanie nowej normy. Jeśli zdecydują się Państwo przejść z normy OHSAS 18001 na ISO 45001, Państwa opiekun z ramienia DNV GL doradzi, jakie działania będą konieczne i kiedy należy je podjąć – mówi Patrick Smink, Audytor Wiodący i osoba odpowiedzialna globalnie w DNV GL - Business Assurance za spełnianie wymagań akredytacyjnych.

Zobacz także:

  Szkolenia

Szkolenia

Sprawdź nasze szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy

  Publikacje

Publikacje

Pobierz nasze darmowe publikacje

 

ISO/DIS 45001 (Eng.)

Kluczowe zmiany między DIS 1 a DIS 2

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z branży certyfikacji.

The module failed to load