Other sectors

Zawiadomienie zarządu spółki DNV Poland Sp. z o.o.

Zawiadomienie zarządu spółki „Det Norske Veritas Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o zamiarze połączenia spółki ze spółką Germanischer Lloyd Polen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.