Wnosimy systemy zarządzania na wyższy poziom

DNV GL uruchamia platformę analityczną LUMINA

Dzięki analizie 1,6 mln spostrzeżeń z audytów systemów zarządzania przeprowadzonych na całym świecie, Lumina identyfikuje słabe strony i obszary wymagające poprawy w przedsiębiorstwach i porównuje je do wyniku całych sektorów branżowych.

Luca Crisciotti, Prezes DNV GL – Business Assurance

Organizacje działają dziś w złożonym środowisku biznesowym. Rosnące wymagania interesariuszy oczekujących, by działalność była prowadzona w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także zmiany w zapisach norm międzynarodowych, ukierunkowane na bardziej holistyczne podejście do kontekstu, w jakim funkcjonuje biznes oraz do związanych z tym ryzyk sprawiają, że organizacje muszą się dostosować do nowej sytuacji i działać mądrzej. 

W przyszłości o sukcesie decydować będzie lepsze wykorzystanie własnych danych, jak również informacji pozyskiwanych z branżowych zbiorów Big Data, jako wsparcia procesu podejmowania racjonalnych decyzji zmierzających do poprawy wyników. Jak pokazuje najnowsze badanie ankietowe przeprowadzone przez DNV GL, 52% z grona 1189 respondentów uważa, że analiza Big Data stwarza znaczne możliwości, przy czym wśród dużych korporacji odsetek takich wskazań wynosi 70%. Jednakże trzech na czterech respondentów nie jest w stanie wykorzystać własnych danych do poprawy wydajności. 

Aby ułatwić firmom lepsze wykorzystywanie systemów zarządzania, DNV GL uruchomiło platformę Lumina, na którą składa się zestaw narzędzi do benchmarkingu, udostępniających organizacjom dane uzyskane  z rynku i wspomagających proces identyfikowania priorytetowych obszarów wymagających poprawy. Bez względu na to, czy chodzi o kwestie dotyczące środowiska, jakości, czy też bezpieczeństwa, Lumina umożliwia identyfikację słabych punktów, których eliminacja wymaga nakładów czasu i środków. 

Luca Crisciotti, Prezes DNV GL – Business Assurance, mówi: „Większość firm dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie lepszego wykorzystania danych do uzyskania poprawy funkcjonowania, konkurencyjności i innowacyjności. System zarządzania jest doskonałym narzędziem do zarządzania procesami biznesowymi, ale jednocześnie źródłem mnóstwa przydatnych informacji o funkcjonowaniu organizacji – źródłem często niedocenianym. Lumina umożliwia firmom skuteczniejsze analizowanie tych danych, pod kątem uzyskania wiedzy, która będzie pomocna w podejmowaniu trafnych decyzji.”   

Operując ponad 1,6 mln spostrzeżeń z audytów, zebranych od 80 000 klientów, platforma analityczna nie tylko daje obraz funkcjonowania systemu zarządzania firmy, lecz także pozwala na porównanie wyników  z osiągnięciami innych firm z tej samej branży. Uzyskany w ten sposób całościowy, kompleksowy ogląd sytuacji ułatwia ustalenie, które obszary systemu zarządzania wymagają poprawy.

Lumina w pigułce


Pięć obszarów systemów zarządzania, w których najczęściej występują błędy – według spostrzeżeń z 300 000 audytów: 

 1. Planowanie produkcji lub usługi
 2. Szkolenia wewnętrzne i kompetencje
 3. Zapewnianie odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej
 4. Wewnętrzna weryfikacja skuteczności systemu zarządzania
 5. Działania korygujące podejmowane w celu wyeliminowania niezgodności.

Jeśli są Państwo zainteresowani korzystaniem z narzędzia analitycznego jakim jest Lumina, prosimy o bezpośredni kontakt z Dominiką Zielińską. 

UWAGA: Aktualnie narzędzie analityczne Lumina ma zastosowanie dla tych firm, które posiadają certyfikaty:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 22000
 • ISO 22301
 • ISO 50001 / EN 16001
 • ISO/ IEC 20000
 • ISO/ IEC 27001
 • RC 14001
 • SA 8000
 • TL 9000
 • TickIT
 • FSSC Food
 • HACCP

Dowiedz się więcej na temat Lumina (Eng.)

 

Lumina - narzędzie analityczne - szczegóły

 

Lumina - ulotka

Pobierz ulotkę ze szczegółami na temat Lumina

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load