Większe bezpieczeństwo i transparentność łańcucha dostaw dzięki współpracy DNV GL z VeChain – liderem w dziedzinie technologii blockchain

DNV GL i VeChain podjęły współpracę w celu stworzenia koncepcji Digital Assurance Concept wraz z nową aplikacją blockchain. Współpraca ma na celu wzrost zaufania producentów i konsumentów do jakości wyrobu końcowego.

Høvik, Norwegia, 24 stycznia 2018 - DNV GL i VeChain zawarły umowę o współpracy w stosowaniu technologii blockchain w celu poprawy przejrzystości przepływu informacji dotyczącej wyrobu, co znacząco zwiększy sprawność łańcuchów dostaw. DNV GL jest globalnym dostawcą usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i jedną z wiodących jednostek certyfikujących na świecie, współpracującą z przedsiębiorstwami z wielu różnych branż na rzecz poprawy efektów ich działania. DNV GL będzie stopniowo wprowadzać technologię blockchain jako narzędzie zwiększające ułatwiające firmom zapewnienie przejrzystości i identyfikowalności wyrobu w drodze z zakładu produkcyjnego do konsumenta. VeChain należy do grona prekursorów w zakresie wykorzystania technologii blockchain poza branżą fintech i będąc pionierem w tej dziedzinie, kontroluje wiodącą publiczną platformę blockchain obsługującą przepływ wyrobów i informacji.

W oczekiwaniu na wsparcie w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw i związanym z tym ryzykiem oraz zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi i oczekiwaniami zainteresowanych stron w wielu obszarach, poczynając od jakości wyrobu, a na odpowiedzialności korporacyjnej kończąc, przedsiębiorstwa często zwracają się do niezależnych podmiotów, takich jak DNV GL. DNV GL może na przykład wspomóc przedsiębiorstwo produkcyjne z branży spożywczej w zapewnieniu, by realizowane procesy umożliwiały właściwą kontrolę bezpieczeństwa żywości na każdym etapie łańcucha dostaw, a producenta z branży motoryzacyjnej wesprzeć w zapewnieniu funkcjonalnego bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

Obecnie, dzięki połączeniu wiedzy technicznej DNV GL z najistotniejszymi cechami technologii blockchain i wykorzystaniu takich urządzeń z obszaru Internetu rzeczy jak czujniki wbudowane w wyrób, możliwe jest uzyskanie pełnego wglądu w historię jednostkową wyrobu, jego status i parametry funkcjonowania. Można dowiedzieć się, w jaki sposób wyrób został wyprodukowany, jak był transportowany i przechowywany oraz jaka jest jego obecna jakość. Taka przejrzystość łańcucha dostaw na całej jego długości zapewni przedsiębiorstwom lepszą kontrolę nad wyrobem i zwiększy efektywność ich działania.

Image_Sunny Lu and Luca Crisciotti
Luca Crisciotti, Prezes DNV GL - Business Assurance (po lewej) and 
Sunny Lu, Prezes VeChain.

Klienci ze swej strony będą mogli zweryfikować bezpieczeństwo i pochodzenie wyrobu który zamierzają kupić. Na przykład, klient będzie mógł sprawdzić bezpośrednio, czy wyrób został pozyskany w sposób zgodny z zasadami etyki, czy transport zamrożonych produktów spożywczych odbywał się z zachowaniem właściwej temperatury, czy zakupiony luksusowy przedmiot jest wyrobem oryginalnym, a nawet odtworzyć drogę jaką odbyło wino od chwili wyhodowania winogron z których powstało.

 – Wartość danych jako aktywów nieustannie wzrasta, a dzięki współpracy z VeChain nasze cyfrowe rozwiązania wyjdą naprzeciw zmieniającym się potrzebom gospodarki opartej na danych – mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance.  – Wykorzystując Internet rzeczy i technologię blockchain, od nowa projektujemy proces zapewniania zgodności z wymaganiami. Nasza koncepcja Digital Assurance Concept udostępni zarówno przedsiębiorstwom jak i konsumentom niespotykany wcześniej dostęp do informacji o wyrobie i dostawcy, w stopniu i dokładnością, jakie nigdy dotąd nie były możliwe.

To nowe rozwiązanie początkowo będzie adresowane do branży spożywczej, detalicznej i odzieżowej, a z czasem obejmie też inne obszary, poczynając od motoryzacji i lotnictwa.

Blockchain ma wiele zastosowań poza sektorem finansowym, cieszę się więc, że DNV GL rozpoznała rewolucyjną rolę, jaką technologia ta może odegrać w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Łącząc usługi assurance i blockchain, pomożemy naszym klientom w zwiększeniu zaufania do ich wyrobów w wielu różnych wymiarach, od jakości po aspekty związane z bezpieczeństwem i parametrami funkcjonowania.

O DNV GL


DNV GL jest wiodącym globalnym dostawcą usług w dziedzinie zapewniania jakości i zarządzania ryzykiem. Kierując się swoją misją chronienia życia, mienia i środowiska, ułatwiamy naszym klientom poprawę bezpieczeństwa działań i funkcjonowanie w sposób zgodny z zasadami odpowiedzialnego biznesu. W ponad 100 krajach nasi specjaliści z oddaniem służy pomocą klientom z branży morskiej, ropy naftowej i gazu, energii i innych obszarów przemysłu w dążeniu by uczynić świat bezpieczniejszym, bardziej nowoczesnym i ekologicznym.

Jako wiodąca na świecie jednostka certyfikująca, DNV GL pomaga przedsiębiorstwom w zapewnieniu zgodności ich organizacji, wyrobów, personelu, obiektów i łańcuchów dostaw z wymaganiami, oferując usługi certyfikacji, weryfikacji, oceny i szkolenia. W procesie partnerskiej współpracy z klientami, budujemy stabilny biznes i zaufanie interesariuszy we wszystkich branżach.

https://www.dnvgl.pl


O VeChain


VeChain jest wiodącą globalną platformą blockchain dla przedsiębiorstw. Dążeniem VeChain jest wprowadzenie technologii blockchain do realnego świata biznesu poprzez połączenie otwartej, skalowalnej infrastruktury blockchain z kompleksowym zarządzaniem, silnym modelem ekonomicznym oraz zaawansowanymi technologiami Internetu rzeczy. VeChain należy do grona wiodących na świecie dostawców rozwiązań blockcahin. https://www.vechain.com/

Kontakt:


DNV GL – Business Assurance Joacim Vestvik-Lunde Digital Communications Manager Joacim.vestvik-lunde@dnvgl.com 
VeChain Noah Huo Director of Community & PR Noah.huo@vechain.com

 

Poznaj dyrektorów generalnych DNV GL - Business Assurance i VeChain

 

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości do pobrania