Ważna aktualizacja dotycząca audytu energetycznego przedsiębiorstwa

O obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa mówi Ustawa o efektywności energetycznej (z dn. 20.05.2016, Rozdz. 5), która wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 r.

DNV GL Business Assurance otrzymało właśnie informację na temat aktualizacji wymagań związanych z weryfikacją organizacji zobowiązanych do realizacji tego audytu. Kontrolę energetyczną powinna przeprowadzić każda firma, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  • Zatrudniała średniorocznie, co najmniej 250 pracowników, (przy czym średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego)
Lub
  • Osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równowartości w złotych, co najmniej 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły, co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro.
W związku z tą zmianą konieczne jest ponowne sprawdzenie, czy organizacja jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu energetycznego.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca