Skip to content

Terminarz środowiskowy Q2 2022

Zdajemy sobie sprawę z ogromu obowiązków związanych ze sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska. Wiemy też, że niełatwo jest nadzorować terminowość w tym obszarze. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące sprawozdań, które należy złożyć w kwietniu i maju 2022.

Kiedy

Kogo dotyczy

Gdzie składamy sprawozdanie

Rodzaj sprawozdania

Kiedy

30
kwietnia

Kogo dotyczy
Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny  przeznaczony dla gospodarstw domowych i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Gdzie składamy sprawozdanie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego
Kiedy
30 kwietnia
Kogo dotyczy
Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.
Gdzie składamy sprawozdanie
Wójt/burmistrz/prezydent
Rodzaj sprawozdania
Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Kiedy
30 kwietnia
Kogo dotyczy
Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi.
Gdzie składamy sprawozdanie
Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich
Rodzaj sprawozdania
Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał
Kiedy
30 kwietnia
Kogo dotyczy
Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji.
Gdzie składamy sprawozdanie
Rachunek instalacji w Krajowym Rejestrze
Rodzaj sprawozdania
Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy
Kiedy
31
maja
Kogo dotyczy
Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate, lub innych organizmów wodnych
Gdzie składamy sprawozdanie
Marszałek województwa
Rodzaj sprawozdania
Przedłożenie informacji o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu, lub hodowli ryb, lub organizmów wodnych.  Okres rozliczeniowy od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego
Kiedy
30
czerwca
Kogo dotyczy
Hodowcy ryb
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski 
Rodzaj sprawozdania

Wniesienie opłaty zryczałtowanej przez hodowców ryb za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

Kiedy
Do 30
czerwca
Kogo dotyczy
Wszyscy właściciele istniejących budynków
Gdzie składamy sprawozdanie
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)  
Rodzaj sprawozdania

Deklaracja dotyczącą używanego źródła ciepła, można to zrobić osobiście, w swoim urzędzie gminy, lub za pośrednictwem Internetu

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load