Skip to content

Skorzystaj z szansy na dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kursów, studiów podyplomowych dla siebie i swoich pracowników. W 2017 roku przeznaczono na ten cel budżet 200 tys. zł.

Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Dla mikroprzedsiębiorstw – mniej niż 10 pracowników, można sfinansować aż 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Czyli maksymalnie można otrzymać ponad 11 tys. zł. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, znów do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 tys.złotych. 

W tym roku wsparcie będzie przyznawane na kształcenie ustawiczne w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Środki na podniesienie kwalifikacji zostaną przyznane również na kształcenie w zawodach deficytowych w danym powiecie lub województwie. 

Pracodawcy zainteresowani środkami na sfinansowanie kosztów kształcenia powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. 

We wniosku należy podać:

  • dane firmy, 
  • wybraną formę podnoszenia kwalifikacji, 
  • termin jej realizacji, 
  • całkowity koszt wydatków,
  • wysokość wnoszonego wkładu własnego.


Więcej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2017/ 

W ubiegłym roku Klienci DNV GL skorzystali z naszych szkoleń przy dofinansowaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tym roku kolejni mają szansę.

Harmonogram szkoleń

 

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

 

Opinie o szkoleniach DNV - Business Assurance

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość