Sedex wprowadza audyty zdalne zgodne z metodologią SMETA

DNV GL wśród zatwierdzonych dostawców

Podczas przeprowadzania zdalnej oceny społecznej i etycznej zasadniczą rolę odgrywa prywatność i bezpieczeństwo danych. Przed uruchomieniem usługi w pełnej skali, konieczne było ustanowienie rzetelnych procesów i narzędzi, które umożliwiłyby przeprowadzanie audytu zdlanego w sposób wzbudzający zaufanie.

DNV GL jest jedną z zaledwie 4 firm audytorskich (AACs - Affiliate Audit Companies)  zatwierdzonych przez Sedex do przeprowadzania ocen wirtualnych i wraz z innymi dostawcami, DNV GL odgrywa kluczową rolę w pracach nad rozwojem tej usługi.

Przeprowadzanie zdalnych audytów społecznych wymaga od jednostek certyfikujących specjalnych struktur i narzędzi cyfrowych, które zagwarantują właścicielom systemów, dostawcom i pracownikom odpowiedni poziom anonimowości i bezpieczeństwa.

Oceniający mają do czynienia z wrażliwymi danymi z zakresu płac, zdrowia pracowników i działalności w związkach zawodowych. Mogą również pojawić się tematy związane z molestowaniem seksualnym lub złymi warunkami pracy. Konieczne jest zweryfikowanie tożsamości przesłuchiwanych pracowników, co wymaga nadania im niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Firmy audytorskie muszą sprawdzić, zweryfikować i zarejestrować uzyskiwane informacje. Musi istnieć absolutna pewność, że rejestrowane i przechowywane są wyłącznie dopuszczalne dowody oraz że dostęp do wszystkich zebranych informacji ma tylko niezależny podmiot przeprowadzający audyt.

 – Jesteśmy bardzo dumni z tego, że przyczyniliśmy się do rozwoju metodologii i procesów, które obecnie umożliwiają prowadzenie zdalnych audytów socjalnych i zapewniają ich jakość – mówi Antonio Astone, Supply Chain Solutions Manager w DNV GL-Business Assurance.  – Spełnienie surowych wymagań i oczekiwań zainteresowanych stron wymaga stosowania przejrzystych i niezawodnych procesów, wspieranych przez odpowiednie technologie. Dzięki połączeniu współczesnych technologii, które gwarantują pewność, niezawodność i dokładność działań w ramach zdalnych audytów, przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności, anonimowości, ochrony danych i bezpieczeństwa, zainteresowane stron zyskują poczucie pewności i bezpieczeństwa.

Nowe zasady funkcjonowania narzucone przez COVID-19 wywierały i nadal wywierają ogromną presję na przedsiębiorstwa i globalne łańcuchy dostaw. Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest tu utrzymanie ciągłości kwalifikacji i oceny dostawców, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację, w wielu przypadkach było to niemożliwe.  Wielu dostawców podlegających audytom społecznym i etycznym jest częścią łańcuchów wartości o znaczeniu krytycznym dla biznesu, jednakże świadczenie dostaw na rzecz marek, detalistów i producentów wiąże się z przestrzeganiem ich kodeksów postępowania lub innych standardów społecznych i etycznych, takich jak SMETA.  Rezygnacja z prowadzenia takich audytów mogłaby zaszkodzić reputacji firm, dlatego też w czasach kryzysu kontynuacja zarządzania łańcuchem dostaw jest równie ważna.

Usługa Sedex Virtual Assessment jest zgodna z procedurą SMETA i stanowi praktyczną alternatywę tam, gdzie audyty SMETA nie mogą się odbywać. Nowy sposób świadczenia usług przez Sedex zapewnia ciągłość działań w czasie kryzysu, a zarazem przyczynia się do długofalowego rozwoju. Rozwiązania cyfrowe stworzone na potrzeby oceny wirtualnej znajdą zastosowanie również wtedy, gdy nastąpi odmrożenie audytów fizycznych.


Więcej na temat usług oceny wirtualnej Sedex: https://www.sedex.com/our-services/sedex-virtual-assessment/