Other sectors

Ruszyły pierwsze nabory wniosków w ramach KFS 2021!

Szkolenia DNV GL

Skorzystaj z możliwości dofinansowania wybranego kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Budżet KFS na rok 2021 to prawie 260 mln zł!

  • Osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność
  • Pracowników reprezentujących zawody deficytowe w danym powiecie lub województwie. (lista zawodów dostępna na www.barometrzawodow.pl) Dodatkowo każdy Powiatowy Urząd Pracy prowadzi swoje wewnętrzne badania,
  • Pracowników powyżej 45 roku życia,
  • Firm stosujących nowe technologie i narzędzia pracy,
  • Pracowników wracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • Osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Wysokość dofinansowania wynosi: 80% dla małych, średnich i dużych firm oraz 100% dla mikroprzedsiębiorstw. Wybierz preferowany kurs z poniższego harmonogramu i złóż odpowiednie dokumenty do KFS.  

Więcej informacji na temat dofinansowania znajdziesz TUTAJ.