Rosną oczekiwania rynku wobec firm z łańcucha dostaw

Nowy raport Viewpoint na temat zarządzania w łańcuchu dostaw wskazuje na konieczność wzmocnienia działań firm w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Luca Crisciotti, CEO of DNV GL – Business Assurance.

Badanie miało na celu wykazanie, w jaki sposób firmy dążą do osiągnięcia zrównoważonego łańcucha dostaw i jak dojrzale podchodzą do tego zadania. 50% badanych firm oceniło swoje działania jako początkujące w tej dziedzinie.

Raport powstał we współpracy z GFK Eurisko i Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), organizacją członkowską o charakterze non-profit, która zarządza największą na świecie platformą współpracy w celu dzielenia się odpowiedzialnymi źródłami danych w łańcuchach dostaw. W badaniu wzięło udział ponad 1400 specjalistów z Europy, Azji i Ameryki, a wyniki zostały porównane z identyczną ankietą przeprowadzoną w 2014 roku.

Badanie identyfikuje szereg organizacji określanych jako liderów, które wykazują uporządkowane podejście do zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw. Organizacje te są aktywniejsze od średniej wielkości firm i stosują bardziej ustrukturyzowane podejście. Na przykład, w znacznie większym stopniu (w oparciu o własne protokoły lub inne uznane metody) angażują strony trzecie podczas audytów dostawców, a 30% z nich zapewnia swoim dostawcom specjalne szkolenia. 65% firm twierdzi, że poprzez wdrożenie do łańcucha dostaw zrównoważonego rozwoju wzmocnił się ich wizerunek, 58% uważa, że poprawie uległa ich zdolność do zaspokajania potrzeb klientów, natomiast 32% badanych organizacji zwiększyło swój udział w rynku.

Luca Crisciotti, Prezes DNV GL – Business Assurance komentuje:
Budowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw nie jest już dobrowolną inicjatywą opartą na nieprzemyślanych próbach. Firmy, które doświadczyły pozytywnych skutków swoich działań, przyjęły bardziej systematyczne podejście, oparte na strategii. Dzięki temu mogą one lepiej zarządzać ryzykiem i czerpać z tego korzyści, spełniając jednocześnie wymagania legislacyjne, interesariuszy i globalne.

Podsumowując, dzisiaj firmy bardziej niż w 2014 r. odczuwają presję, aby wykazać, że mają zrównoważony łańcuch dostaw (86%; + 6%). 76% procent twierdzi, że to klienci są głównymi czynnikami wpływającymi na zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. 9 na 10 specjalistów twierdzi, że zrównoważenie łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie podczas samodzielnego podejmowania decyzji zakupowych. Niemniej jednak presja pochodzi od wielu bezpośrednich i pośrednich interesariuszy. Obecnie oczekuje się, że firmy będą zarządzać wszystkimi poziomami łańcucha dostaw w sposób proaktywny przyczyniając się jednocześnie do realizacji światowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

81% badanych podjęło, co najmniej jedno działanie w celu poprawy zrównoważenia łańcucha dostaw. Działania te są jednak głównie prowadzone samodzielnie, ograniczają się do dostawców "poziomu 1", i w mniejszym stopniu dotyczą łańcucha wartości. Bezpośredni audyt części dostawców został przeprowadzony przez 39% firm, 36% organizacji zażądało od dostawców dostarczenia potrzebnych informacji, a 32% przeprowadziło z nimi rozmowy, w celu sprostania wyzwaniom lub wdrożenia polityki zrównoważonego rozwoju. Tylko 7% respondentów uważa, że objęło działaniami wszystkie poziomy łańcucha dostaw.

Zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw może być trudne i wymaga gromadzenia danych o wydajności dostawcy w celu efektywnego przeglądu całego łańcucha dostaw. Firmy mogą jednak wykorzystać postęp w dziedzinie analizy dużych danych, platform wymiany danych i technologii blockchain, aby pomóc w gromadzeniu i mierzeniu wydajności dostawców w uporządkowany i niezawodny sposób, mówi Luca Crisciotti.

Badanie pokazuje, że pomimo możliwości oferowanych przez digitalizację, ujawnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw jest wciąż na wczesnym etapie. Tylko 20% respondentów, w tym wśród liderów, opublikowało informacje na temat swojego łańcucha dostaw.

 

Raport ViewPoint (Wersja ang.)

Czy twój łańcuch dostaw jest dostosowany do wymagań przyszłości? Pobierz raport i dowiedz się więcej

 

Zdjęcie Luca Crisciotti

The module failed to load