Other sectors

Relacja z seminarium na temat bezpieczeństwa pracy

Seminarium Bezpieczeństwo pracy DNV GL

Seminarium dla rynku stoczniowego i offshore z udziałem przedstawicieli DNV GL

"Efektywna ocena ryzyka oraz standardy bezpieczeństwa pracy" były tematem spotkania, które odbyło się na początku czerwca br. Organizatorem była firma 3M. W roli prelegentów wystąpili m.in. Zbigniew Wąsik, trener i audytor w zakresie bezpieczeństwa pracy DNV GL - Business Assurance, a także Krzysztof Padowski Kierownik konstrukcji i urządzeń podnoszących z DNV GL - Maritime.  

Nasz audytor Zbigniew Wąsik wygłosił referat pt. „Zdarzenia niepożądane w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy”. Zagadnienia, które poruszył w swoim przemówieniu były związane ze standardami zarządzania BHP, zagrożeniami, ryzykiem strat BHP i zarządzaniem stratami.  

Podczas seminarium miała miejsce debata na temat najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem pracy. W efekcie dyskusji powstały pomysły, jak uświadamiać pracowników na temat potencjalnych zagrożeń w miejscu prac a także jak wprowadzać zmiany przy wsparciu kierownictwa firmy. 

Więcej na temat szczegółów spotkania na portalmorski.pl/seminarium

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość
2 lipca 2023

Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.

  • Other sectors
6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej