Przemysł spożywczy wciąż poszukuje praktycznych zastosowań rozwiązań cyfrowych w celu poprawy bezpieczeństwa żywności

Ochrona zdrowia konsumentów jest główną siłą napędową bezpieczeństwa żywności - tak wynika z badań DNV GL i GFSI pt. "Bezpieczeństwo żywności: co dalej, aby zapewnić jej przyszłość".

Najważniejsze wnioski

  • 27% firm twierdzi, że nie wie, ile zainwestuje w technologie cyfrowe dla bezpieczeństwa żywności w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy
  • Tylko 8% respondentów twierdzi, że nowe technologie cyfrowe odgrywają "w dużym stopniu" rolę w bezpieczeństwie żywności, podczas gdy 13% respondentów twierdzi, że "w ogóle nie".
  • Ryzyko operacyjne, takie jak zanieczyszczenie, oraz brak kultury bezpieczeństwa żywności stanowią przytłaczające zagrożenia dla firm w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nicea, Francja, 26 lutego 2019 r. - Firmy z branży spożywczej mają poczucie znaczenia nowych technologii cyfrowych dla bezpieczeństwa żywności, ale nie rozumieją, jak zastosować w tym celu takie rozwiązania jak blockchain - wynika z globalnego badania przeprowadzonego wśród ponad 1 600 ekspertów branżowych. Badanie przeprowadzone przez DNV GL i GFSI wykazało, że tylko co dziesiąta firma stosuje obecnie nowe technologie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, ale w dłuższej perspektywie czasowej firmy odpowiedziały bardziej pozytywnie, a liczba ta wzrosła do prawie 4 na 10.

Spośród nowej fali technologii cyfrowych, czujniki i sygnalizatory (44% obecnie, 56% w ciągu trzech lat) są najczęściej stosowanym rozwiązaniem, a następnie technologie blockchain (15% obecnie, 40% w ciągu trzech lat). Jednak brak jasności wpływa na decyzje inwestycyjne - ponad jedna czwarta firm twierdzi, że nie wie, ile zainwestuje w rozwiązania cyfrowe w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, a 14% odpowiedziało, że w ogóle nie wyda w tym obszarze. Zwłaszcza firmy azjatyckie dostrzegają wartość w technologii blockchain, przy czym 57% spodziewa się korzystać z tej technologii w ciągu trzech lat, co jest znacznie wyższym wynikiem na tle innych regionów.

"Technologie cyfrowe, takie jak blockchain, zmienią wiele branż, zwłaszcza w sektorze detalicznym, ale badanie to wskazuje, że dla wielu firm z branży spożywczej i napojów technologie te muszą jeszcze przejść od słów kluczowych do rzeczywistych zastosowań", powiedział Luca Crisciotti, CEO - Business Assurance, DNV GL. "W DNV GL wprowadziliśmy blockchain, aby zwiększyć przejrzystość procesu certyfikacji i pomóc markom w wypełnieniu luki zaufania pomiędzy ich wysiłkami a obawami konsumentów, ale oczywiste jest, że musimy współpracować jako przemysł, aby w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii cyfrowych w celu poprawy bezpieczeństwa żywności".

Jak wynika z badania, ochrona zdrowia konsumentów (88%) okazała się być główną siłą napędową bezpieczeństwa żywności, za nią plasują się przepisy prawa i regulacje (69%) oraz potrzeby/żądania klientów (60%). Korzyści handlowe (30%) zajmują niską pozycję, co wskazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest postrzegane jako warunek wstępny.

Ryzyko operacyjne (76%), takie jak zanieczyszczenie, jest postrzegane jako zagrożenie wyróżniające, podczas gdy brak kultury bezpieczeństwa żywności (30%) i zgodność z przepisami (28%) to dwa kolejne największe zagrożenia. Obawy przed ryzykiem operacyjnym są szczególnie duże w Europie (82%) w porównaniu z innymi regionami.

Zdecydowana większość firm postrzega certyfikację jako konieczność prowadzenia działalności gospodarczej (79%), podczas gdy ponad połowa (53%) postrzega ją jako sposób na poprawę bezpieczeństwa żywności.