Other sectors

Pierwszy na świecie certyfikat OCS wystawiony przez DNV trafia do LyondellBasell

OCS certificate to LyondellBasell releasement
Uroczyste wręczenie certyfikatu OCS Od lewej do prawej: Carlos Zapico, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska Basell; Ana del Rio, Country Manager DNV; Eduardo Chicote, Dyrektor Zakładów Basell

Tarragona/Essen, 17 października 2023 r. - LyondellBasell jest pierwszą firmą na świecie, która pomyślnie przeszła certyfikację zgodnie z programem certyfikacji OCS Europe opartym na inicjatywie Operation Clean Sweep (OCS). Certyfikat został wręczony 14 września 2023 r. w zakładzie firmy w Tarragonie w Hiszpanii przez Anę del Rio (Country Manager w DNV Iberia. Certyfikat potwierdza, że zakład ten spełnia wymagania programu OCS, stworzonego dla firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych, jako pomoc w minimalizowaniu uwalniania do środowiska tworzyw sztucznych i w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

„Gratulujemy LyondellBasell uzyskania pierwszego na świecie certyfikatu w ramach programu OCS Europe i pozycji lidera w zakresie rozwiązywania problemu uwalniania plastiku " – mówi Barbara Frencia (Dyrektor Generalna Business Assurance w DNV). „Program i certyfikacja OCS są ważnymi narzędziami ochrony naszego środowiska i budowania zaufania do wysiłków firm i ich zaangażowania w zrównoważone, odpowiedzialne praktyki biznesowe".

Zero strat granulatu

„Wierzymy, że wyeliminowanie ze środowiska odpadów tworzyw sztucznych jest kluczową kwestią naszych czasów. Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ich eliminacji oraz we wspólne wysiłki w całym łańcuchu wartości kierujące działania tam, gdzie są one najbardziej potrzebne" - mówi Rob Rutjes, Dyrektor ds. Kwestii Środowiskowych w LyondellBasell. „Naszym celem jest zero strat granulatu trafiającego w wyniku naszej działalności do środowiska. Certyfikacja zakładów w Tarragonie jest dla nas dowodem na to, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Chcemy zredukować uwalnianie tworzyw sztucznych do zera na całym świecie i jesteśmy dobrze przygotowani do certyfikacji w ramach systemu OCS Europe dla wszystkich naszych 24 europejskich zakładów polimerowych do końca 2024 roku. Kluczowe znaczenie ma tu budowanie świadomości i angażowanie pracowników i podwykonawców. Mogą oni wykrywać, zgłaszać i wychwytywać wszelkie wycieki granulatu. Co więcej, często sami wiedzą z własnego doświadczenia, jakie obszary można poprawić.”

Wielkie zaangażowanie

W celu realizacji zobowiązania do osiągnięcia zerowego poziomu uwalniania granulatu do środowiska, 75 zakładów LyondellBasell na całym świecie wzięło w 2022 roku udział w Tygodniu OCS. „To trwające tydzień wydarzenie dało zakładom możliwość podzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania stratom pelletu i obejmowało dokładne „sprzątanie” całego zakładu w celu usunięcia wszelkich pozostałości granulatu. Nasi pracownicy wykazali się dużym zaangażowaniem w zapobieganie stratom granulatu i sprzątanie zakładów, co pokazuje, jak ważna dla wszystkich jest ta kwestia", podsumowuje Rob. Prawie wszystkie zakłady LyondellBasell w Europie posiadają już certyfikaty ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), niektóre ISO 50001 (zarządzanie energią) i IATF 16949 (jakość w sektorze motoryzacyjnym) wydane przez DNV. 

Czym jest OCS

OCS to międzynarodowy program, którego celem jest ograniczenie uwalniania granulatu, płatków i cząstek tworzyw sztucznych do środowiska podczas ich przetwarzania przez różne podmioty w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych. Program certyfikacji został opracowany wspólnie przez EuPC, Stowarzyszenie Europejskich Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Plastics Europe, (stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych w Europie). Udział w programie jest dobrowolny, a jego wdrożenie pozwala na znaczne zmniejszenie ogólnej emisji granulatu tworzyw sztucznych poprzez ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych i procesów zapobiegania zanieczyszczeniom.