Other sectors

Ostatni etap prac nad projektem normy ISO 45001

30 listopada zostanie opublikowany ostateczny projekt (FDIS) międzynarodowej normy ISO 45001. Organizacje wchodzące w skład ISO będą miały dwa miesiące na zatwierdzenie lub odrzucenie tego projektu. Jeśli wynik głosowania będzie pozytywny, publikacja normy odbędzie się w lutym 2018 r.

ISO 45001 - ostateczny projekt normy DNVGL
Po przegłosowaniu tekstu drugiego projektu normy (FDIS2) przez Grupę Roboczą ISO/PC 283, w której skład wchodzi również reprezentant DNV GL, prace nad projektem weszły w końcowy etap realizacji.

Co to oznacza dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach?


Po opublikowaniu normy ISO 45001, specyfikacja (na prawach normy) OHSAS 18001 zostanie wycofana. Firmy posiadające certyfikaty OHSAS 18001 będą miały trzy lata na dostosowanie swoich systemów do wymagań nowej normy.

Działania mające na celu zastąpienie aktualnego certyfikatu OHSAS 18001 certyfikacją według normy ISO 45001 będą podlegały zasadom określonym przez Międzynarodowe Forum Akredytacji (IAF). Zgodnie z nimi, akredytowane jednostki certyfikacyjne (np. DNV GL) nie będą wydawać certyfikatów ISO 45001 nie objętych akredytacją.

Możliwości transferu na nową normę


W zależności od statusu dotychczasowego certyfikatu, możliwe jest zastosowanie jednej z poniższych ścieżek przejścia:

  • akredytowane certyfikaty OHSAS 18001 zostaną objęte opisanym przez IAF procesem płynnego przejścia na normę ISO 45001, rozłożonym na okres trzech lat od jej publikacji (organizacje same decydują o momencie przejścia)
  • nieakredytowane certyfikaty OHSAS zostaną objęte procedurą zapewniającą jak najsprawniejsze przejście na nową normę
  • UWAGA: polska norma PN-N 18001 nie jest objęta warunkami transferu bezpośrednio na normę ISO 45001
Na początku 2018 roku opublikujemy szczegółowe informacje dotyczące procesu przejścia.

Jak się przygotować?


Organizacje powinny przede wszystkim zapoznać się z wymaganiami normy ISO 45001. DNV GL oferuje natomiast wsparcie w następujących formach:

  • usługa analizy luk
  • audyty transferowe
  • darmowe webinaria
  • szkolenia (w tym także szkolenia dla audytorów)

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, a także profilów w mediach społecznościowych, na których będziemy na bieżąco informować o kolejnych aktualnościach związanych z normą ISO 45001. Jeśli macie pytania związane z systemem bezpieczeństwa i ochrony pracy prosimy o kontakt telefoniczny lub przy pomocy formularza kontaktowego.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość