Nowa wersja BRC Food - wersja 8.

Od 1 lutego 2019 r. audyty certyfikacyjne i recertyfikacyjne będą prowadzone w oparciu o nową normę.

Pragniemy poinformować, że od 1 lutego 2019 r. audyty certyfikacyjne i recertyfikacyjne będą prowadzone w oparciu o nową, 8. wersję światowego standardu bezpieczeństwa żywnosci BRC - BRC Food wersja 8. Certyfikaty wydane na wersję 7 pozostają ważne przez czas trwania wskazany na certyfikacie.

Poniżej przedstawiamy Państwu kluczowe zmiany, jakie pojawiają się w nowej wersji standardu:

  • promowanie kultury bezpieczeństwa żywności,
  •  rozszerzenie zakresu wymagań dotyczących monitorowania środowiska,
  • zachęcanie stron do dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa i ochrony żywności (dalsze zapobieganie oszustwom w branży spożywczej),
  • zwiększenie przejrzystości wymagań obowiązujących w strefach produkcyjnych wysokiego ryzyka,
  • zwiększenie przejrzystości wymagań w odniesieniu do producentów karm dla zwierząt,
  • zapewnienie globalnego zastosowania i zachowanie zgodności na rzecz bezpieczeństwa żywności (GFSI).


Jakie wsparcie oferuje DNV GL?

Jako jednostka certyfikująca oferujemy pomoc w zrozumieniu zmian i podjęciu działań w celu uzyskania certyfikatu BRC 8. W tym celu prosimy o kontakt z Agnieszką Konieczką lub Dominikiem Lisiewskim.