Other sectors

Norma ISO 45001 opublikowana!

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała dzisiaj ostateczną wersję ISO 45001, która zastępuje OHSAS 18001. Oznacza to dla certyfikowanych firm początek 3-letniego okresu przejściowego, w związku z wycofaniem dotychczasowej specyfikacji OHSAS 18001.

Workers outside skyscraper

Publikacja standardu kończy 5-letni okres prac nad jego ostatecznym kształtem, który od etapu projektu pod koniec stycznia 2018 r. został przyjęty 57 głosami poparcia (93%) i wydany zgodnie z planem.

Ostateczna wersja standardu w porównaniu z projektem FDIS z listopada 2017 r. przeszła tylko drobne kosmetyczne zmiany. Jest to dobra wiadomość, dla tych organizacji, które już rozpoczęły przygotowania do migracji z OHSAS 18001 do ISO 45001. Pozostałe firmy mogą również bezpiecznie rozpocząć planowanie procesu przejścia.

Firmy certyfikowane na zgodność z OHSAS 18001 będą miały 3 lata na dostosowanie się do wymagań ISO 45001. W nowym standardzie wprowadzono znaczące zmiany w stosunku do specyfikacji OHSAS 18001 i zalecamy rozpoczęcie przygotowań tak szybko, jak to możliwe, aby spełnić warunki zawarte w nowych punktach normy, mówi Shahram G. Maralani, dyrektor ds. technologii i usług w DNV GL - Business Assurance.

Firmy posiadające certyfikat OHSAS 18001 muszą zakończyć proces transferu do marca 2021 roku, a organizacje, które planują certyfikację nowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, powinny skupić się na nowej normie ISO 45001. DNV GL będzie ubiegać się o akredytację, tak szybko, jak to możliwe. Znamy już dobrze nowy standard i zmiany jakie wprowadza, i możemy pomóc obecnym i nowym klientom w efektywnym dostosowaniu się i certyfikacji na nowy standard, mówi Maralani.

ISO 45001


Nowa norma opiera się na OHSAS 18001, a także na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH), różnych krajowych normach i międzynarodowych normach pracy i konwencjach (ILO). ISO 45001 opiera się na strukturze podstawowej HLS (High Level Structure), wspólnej dla wszystkich norm ISO. Nowy standard zawiera kilka istotnych zmian w stosunku do OHSAS 18001, który do tej pory był uznanym na arenie międzynarodowej dobrowolnym standardem w tym obszarze. Zastosowanie nowej normy ISO w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewni płynniejsze przejście firmom, które posiadają inne certyfikaty ISO, takie jak ISO 9001 i ISO 14001. Czytaj więcej o kluczowych zmianach w ISO 45001.

Możliwości transferu na nową normę


W zależności od statusu dotychczasowego certyfikatu, możliwe jest zastosowanie jednej z poniższych ścieżek przejścia:

  • akredytowane certyfikaty OHSAS 18001 zostaną objęte opisanym przez IAF procesem płynnego przejścia na normę ISO 45001, rozłożonym na okres trzech lat od jej publikacji (organizacje same decydują o momencie przejścia)
  • nieakredytowane certyfikaty OHSAS zostaną objęte procedurą zapewniającą jak najsprawniejsze przejście na nową normę
  • UWAGA: polska norma PN-N 18001 nie jest objęta warunkami transferu bezpośrednio na normę ISO 45001

Rozpocznij proces przejścia


Wiemy, że firmy rozpoczynając proces przejścia na nową normę często mają liczne pytania, a wiele osób szuka wsparcia, gdy ten proces jest już w toku. Dlatego pracujemy nad trzema pakietami, które mają na celu wsparcie firm na wszystkich etapach transferu- wyjaśnia Maralani.
Dzięki wsparciu pakietów firmy będą mogły rozpocząć przygotowywania, ocenić swój poziom gotowości i skutecznie zakończyć proces przejścia. Pakiety obejmują fazy przygotowania, rozwoju i wdrażania, wraz z dedykowanymi usługami, materiałami i wsparciem na każdym etapie.
Zawartość pakietów:
  • Materiały do ​​samodzielnej nauki, w tym wskazówki dotyczące migracji, szkolenia otwarte i dedykowane i dedykowane dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.
  • Analiza luk w aktualnym systemie zarządzania
  • Audyty przejściowe
Aby uzyskać więcej informacji o ISO 45001, kluczowych zmianach i pakietach przejścia, zachęcamy do odwiedzania specjalnej sekcji o ISO 4500, gdzie na bieżąco będziemy aktualizować informacje na ten temat.

6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej