Skip to content

Norma ISO 45001 opóźniona

Publikacja ISO 45001, planowana na październik 2016 r., zostanie najprawdopodobniej przełożona na późniejszy termin z powodu odrzucenia pierwszej wersji normy.

ISO 45001 ma zastąpić OHSAS 18001 jako międzynarodową normę dotyczącą systemów zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Członkowie komisji ISO odrzucili pierwszą wersję Projektu Normy Międzynarodowej (DIS), co spowoduje opóźnienie w jej publikacji. 

Zastrzeżenia organów członkowskich, które odrzuciły tę wersję DIS, budziły następujące kwestie:

  • Zmiany w tekście wprowadzone w czasie procesu redagowania ISO,
  • W jaki sposób DIS ISO 45001 uwzględnia porozumienie zawarte pomiędzy ISO i ILO oraz ILS (Międzynarodowe Standardy Pracy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy),
  • Dyskusja i brak precyzji w zakresie tego, w jaki sposób ISO 45001 może wymagać zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi na podstawie ogólnych zasad ISO,
  • Dyskusje wokół definicji pracownika oraz na temat tego, w jakim zakresie inne osoby będą objęte systemem zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dalsze działania i wprowadzenie ISO 45001

W dniach 6-10 czerwca członkowie grupy roboczej ds. ISO 45001 spotkali się w Kanadzie w celu omówienia 3000 uwag zgłoszonych do pierwszej wersji DIS. Przedstawiciele DNV GL uczestniczyli w spotkaniu w imieniu IIOC (Niezależnej Międzynarodowej Organizacji ds. Certyfikacji). W oficjalnym komunikacie wydanym po spotkaniu stwierdzono, że zatwierdzona norma może być opublikowana najwcześniej w czerwcu 2017 r. Najważniejsze wnioski ze spotkania:

  • Grupa robocza przekaże komisji ISO/PC 283 odpowiedzialnej za opracowanie normy ISO 45001 tekst drugiej wersji DIS ISO 45001. Następnie ISO przeanalizuje i zredaguje tekst przed udostępnieniem go swoim członkom – organom ds. norm krajowych, w celu przetłumaczenia ich do połowy listopada,
  • Wyniki głosowania w sprawie drugiej wersji DIS będą gotowe dla ISO/PC 283 do analizy na przełomie kwietnia i maja 2017 r.,
  • Jeśli druga wersja DIS zostanie zatwierdzona i PC zgodzi się na pominięcie etapu FDIS, nowa norma ISO 45001 zostanie opublikowana w czerwcu 2017 r., czyli nadal w terminie wyznaczonym przez ISO.

Nadal nie jesteśmy do końca pewni, kiedy norma ISO 45001 będzie gotowa do publikacji, lecz w tej chwili termin w czerwcu 2017 r. wydaje się realistyczny. Będziemy pilnie śledzić wszystkie zmiany i przekazywać informacje w tej sprawie naszym klientom OHSAS 18001. Skupiamy się głównie na dostarczaniu precyzyjnych informacji oraz zapewnieniu naszym klientom bezproblemowego przejścia z OHSAS 18001 na ISO 45001 po opublikowaniu normy - mówi Patrick Smink, Kierownik Serwisu Globalnego odpowiedzialny za systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w DNV GL – Business Assurance. 

Dopilnujemy, aby odpowiednie materiały, takie jak dokumenty z wytycznymi czy materiały szkoleniowe, były dostępne w odpowiednim terminie oraz w sposób odpowiadający pracom nad normą.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Wyszukiwarka szkoleń

Znajdź interesujące Cię szkolenie

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji