Other sectors

Najważniejsze zmiany nowej wersji standardu FSSC 22000 4.0

Fundację FSSC opublikowała 4-tą wersją standardu FSSC 22000. Poniższa informacja stanowi wstępny zarys jej najważniejszych zmian. Planowana jest również szersza publikacja na ten temat, a także darmowe webinarium.

FSSC DNV GL
FSSC 22000 jest wiodącym na świecie, niezależnym, systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego opartym na międzynarodowej normie ISO 22000. W kolejnej wersji standardu znajdują się wymagania, których wdrożenie będzie stanowiło wyzwanie dla wielu firm. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa nowe wymogi:

  • konieczność zbudowania mechanizmów odporności na defraudacje żywności i ograniczenia obszaru nadużyć, oszustw w zakresie żywności 
  • oraz wprowadzenie procedur aktywnej ochrony żywności przed intencjonalnymi działaniami w zakresie bezpieczeństwa produktów i firmy produkcyjnej. 
Inne nowe lub poprawione wymagania to skuteczny nadzór nad alergenami, etykietowanie i znakowanie wyrobów oraz element, który będzie miał zastosowanie tylko dla kilku grup produktowych tj. monitorowania zakładu w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego. 

Zmiany na poziomie audytu


Zmiany dotkną nie tylko elementy oceniane na audycie, ale także sam proces oceny i nadzorowania firmy przez jednostkę certyfikacyjną. W zakresie audytowania i certyfikacji główne zmiany dotyczą sposobu formułowania komentarzy przez audytorów oraz definicji przypisanych niezgodnościom (krytycznej, poważnej). Nowa norma likwiduje niektóre narzędzia jakimi posługiwali się audytorzy.  W DNV GL definiowane są one jako obserwacja i możliwość doskonalenia. Dość istotną zmianą jest także pojawienie się w procesie oceny okresowej obowiązkowego audytu niezapowiedzianego.

Wzrost roli komunikacji


Nowe wymagania wskazują także na konieczność efektywnej komunikacji z jednostką certyfikacyjną -szczególnie w zakresie zdarzeń incydentalnych związanych z bezpieczeństwem wyrobów, a także wszelkich zmian w organizacji mających wpływ na ważność procesu certyfikacji. Nowa wersja normy podkreśla także obowiązki firmy certyfikowanej w zakresie efektywnej komunikacji z klientami szczególnie w przypadkach zawieszenia lub zabrania firmie prawa do okazywania się certyfikatem.

 

Kogo dotyczą zmiany FSSC 4.0? 


Zmiany dotkną również obszaru możliwego zastosowania wymagań standardu FSSC 220000. Od 1.01.2018 również firmy zajmujące się magazynowanie i transportem żywności, cateringiem, handlem hurtowym i detalicznym będą mogły ubiegać się o niezależną ocenę i certyfikacje na zgodność z FSSC 22000.  

W razie pytań odnośnie powyższych zmian prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza w celu uzyskania bezpłatnej wyceny certyfikacji.

9 listopada 2023

Pierwszy na świecie certyfikat OCS wystawiony przez DNV trafia do LyondellBasell

Tarragona/Essen, 17 października 2023 r. - LyondellBasell jest pierwszą firmą na świecie, która pomyślnie przeszła certyfikację zgodnie z programem certyfikacji OCS Europe opartym na inicjatywie Operation Clean Sweep (OCS). Certyfikat został wręczony 14 września 2023 r. w zakładzie firmy w Tarragonie w Hiszpanii przez Anę del Rio (Country Manager w DNV Iberia. Certyfikat potwierdza, że zakład ten spełnia wymagania programu OCS, stworzonego dla firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych, jako pomoc w minimalizowaniu uwalniania do środowiska tworzyw sztucznych i w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

  • Other sectors
Zobacz więcej