Other sectors

Nagroda CEMT 2018 dla Stoczni Crist i biura projektowego StoGda

Certyfikat ISRS wersja 8 dla MPC

Podczas posiedzenia Rady CEMT Crist i StoGda otrzymały nagrodę za wkład na rzecz sukcesu europejskich przemysłów morskich.

Posiedzenie rady CEMT odbyło się 4 kwietnia 2019 r. w Mediolanie. Ogłoszono, iż nagroda CEMT 2018, za wyróżniające się osiągnięcia technicznie

30 maja 2022

13. Ogólnopolska konferencja ATESTU

Podmiotem działań behapowskich jest człowiek - ze wszystkim swoimi zdolnościami, ale i słabościami, ułomnościami, ograniczeniami, także zdrowotnymi. Ze swoim stosunkiem do ryzyka, wiedzą lub niewiedzą, uprzedzeniami, przekonaniem, że wypadki zdarzają się innym. Nie da się więc do człowieka podejść jako do jednej z maszyn czy do jakiegoś procesu technologicznego. Bhp "twarde" musi spotkać się z "miękkim", żeby osiągnąć sukces. Dlatego na najnowszej konferencji miesięcznika ATEST, która odbedzie się 1-3.06. w Krakowie, nie mogło zabraknąć reprezentanta DNV.

  • Automotive and aerospace
Zobacz więcej