Other sectors

Nagroda CEMT 2018 dla Stoczni Crist i biura projektowego StoGda

Certyfikat ISRS wersja 8 dla MPC

Podczas posiedzenia Rady CEMT Crist i StoGda otrzymały nagrodę za wkład na rzecz sukcesu europejskich przemysłów morskich.

Posiedzenie rady CEMT odbyło się 4 kwietnia 2019 r. w Mediolanie. Ogłoszono, iż nagroda CEMT 2018, za wyróżniające się osiągnięcia technicznie

6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej