Other sectors

My Care zwiększa zaufanie do systemu zarządzanie ryzykiem zakażeń w Twojej organizacji

water drops

W dobie epidemii COVID-19 utrzymanie ciągłości działania stało się wyzwaniem, z jakim nigdy dotąd nie mieliśmy w biznesie do czynienia. Aby odzyskać zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron, konieczna będzie zdolność wykazania wiarygodności w zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka infekcji. My Care to metodologia ułatwiająca firmom ocenę dojrzałości systemów zarządzania oraz ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, czego potwierdzeniem jest dedykowany cyfrowy znak zaufania.

Obecna, wyjątkowa sytuacja wymaga zmiany podejścia do zarządzania ryzykiem zakażeń w organizacjach. Od każdej firmy, w każdej branży oczekiwany jest poziom zabezpieczeń, który wcześniej można było spotkać wyłącznie w szpitalach. Konieczne jest zatem szybkie dostosowanie się do nowych warunków i wykazanie ponad wszelką wątpliwość zdolności zarządzania ryzykiem zakażeń w odniesieniu do takich patogenów, jak COVID-19, w sposób zgodny z wymaganiami krajowymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi. 

Metodologia My care stanowi wsparcie dla każdej firmy lub organizacji w zakresie zgodności z obowiązującymi zasadami zarządzania ryzykiem zakażeń i działań związanych z doskonaleniem systemu zarządzania. Ocena gotowości i dojrzałości systemów zarządzania jest miarą skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych i ograniczających ryzyko infekcji oraz dostarcza cennej wiedzy na temat ich wyników. Szczegółowy raport z oceny dojrzałości może pomóc w poprawie funkcjonowania i wprowadzaniu trwałych zmian w polityce i systemie zarządzania HSE. Określenie poziomu zgodności z wymaganiami oraz identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia, pozwoli przedsiębiorstwom na wzmocnienie ich odporności.

 – Współpracując na co dzień ze szpitalami w obszarze jakości i zapobiegania zakażeniom, zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożoną, a zarazem fundamentalną kwestią jest dysponowanie właściwymi standardami i stosowanie systemów zarządzania opartych na ryzyku  – mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance.  – Wcześniej, opracowywaliśmy standardy dla sektora opieki zdrowotnej, bazując na posiadanym  doświadczeniu i wiedzy z zakresu systemów zarządzania HSE oraz modeli dojrzałości. Obecnie wykorzystujemy ten dorobek pod kątem zastosowań w różnych branżach, pomagając firmom w zapewnianiu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przepisy krajowe i międzynarodowe są obszerne i nieustannie się zmieniają. Działania ograniczające ryzyko trzeba dostosowywać do procesów występujących w poszczególnych branżach, a ingerencje niezbędne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami bywają bardzo złożone. Ponadto, walcząc o przywrócenie i kontynuację działalności, firmy powinny myśleć perspektywicznie, by wprowadzane systemy budujące odporność uwzględniały to, jak świat będzie wyglądał po epidemii.  

Rynek pilnie potrzebuje ponownego otwarcia i stabilnego kontynuowania działalności gospodarczej. Z drugiej strony, klienci, a nawet pracownicy mogą wahać się przed powrotem. Chcą mieć pewność, że jest bezpiecznie. My Care opiera się na całościowym, uporządkowanym podejściu do wprowadzania zasad i procesów gwarantujących bezpieczeństwo. Umożliwia firmom przygotowanie się do podjęcia działania już dziś, a zarazem dostosowanie się do funkcjonowania w nowych warunkach, po wygaśnięciu epidemii. Cyfrowy znak My Care zapewnia klientów i pracowników o tym, że firma dobrze zarządza ryzykiem infekcji. Znak ten zawiera informajcę w formie linku prowadzącą do wyników oceny umieszczonych w systemie blockchain, co dodatkowo wzmacnia jego wiarygodność.