Other sectors

ISRS obchodzi 40. rocznicę swojego istnienia z istotną aktualizacją.

9. edycja naszej metodologii służącej do oceny, poprawy i demonstracji stanu procesów biznesowych organizacji została uruchomiona pierwszego dnia konferencji ISRS w Amsterdamie w dniach 11-12 kwietnia.

ISRS zapewnia setkom firm z sektora naftowo-gazowego i innych gałęzi przemysłu ranking procesów biznesowych, oparty na 10 obszarach jakości i BHP, który można porównać z międzynarodowymi rankingami innych firm. 

ISRS9 stanowi istotną aktualizację metodologii. Została ona w znacznym stopniu zaktualizowana we wszystkich obszarach i będzie stanowić najlepszą praktykę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem w operacjach prowadzonych na miejscu. ISRS9 zawiera wymagania dotyczące głównych międzynarodowych standardów certyfikacji i stanowi cyfrową platformę wiedzy dla zaawansowanych usług doradczych w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem. 

,,Wykorzystaliśmy ISRS jako podstawę całego naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Pomyśl o ISRS jako o DNA naszych procesów" - Dyrektor Generalny Stoczni Sembawang w Singapurze.


Konferencja ISRS

Konferencja ISRS 2019 była okazją do zapoznania się z relacją z pierwszej ręki na temat wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i zrównoważonego rozwoju. Był to również okazja do nawiązania kontaktów z innymi osobami z globalnej społeczności ISRS i z różnych branż oraz do poznania ISRS9.  


Korzyści z ISRS

Dzięki ISRS przedsiębiorstwa mogą zademonstrować kontrolę zarządzania wieloma rodzajami strat, w tym: zdrowiem zawodowym, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesów, ochroną środowiska, jakością, bezpieczeństwem, integralnością aktywów, wiedzą, energią i odpowiedzialnością społeczną. 
Zobacz film na temat ISRS!

Korzystanie z ISRS daje organizacjom i ich interesariuszom pewność, że ich działania są bezpieczne i zrównoważone. ISRS ma zastosowanie w naszych kluczowych strategicznych segmentach przemysłu naftowego i gazowego, jak również w innych kluczowych gałęziach przemysłu i mamy już setki klientów korzystających z ISRS. Należą do nich BP, Total, ConocoPhillips, National Grid, Sonatrach i Seadrill.
2 lipca 2023

Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.

  • Other sectors
6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej