ISO publikuje normę dotyczącą zapewniania wiarygodności raportów środowiskowych

Nowa norma ISO 14016:2020 zawierająca wytyczne w zakresie wiarygodności raportów środowiskowych, pomoże firmom budować zaufanie do raportowanych danych.

Wiarygodność raportu środowiskowego wymaga zaangażowania firmy i konkretnych działań. Dzięki wspomnianej normie odbiorcy raportowanych danych mają pewność, że wyniki związane z działaniami firm są udostępniane w prawidłowy sposób. Na przykład, że dane środowiskowe zostały zebrane w ramach budzącego zaufanie procesu, są dokładne i zapewniają niezbędny poziom transparentności – mówi Antonio Astone, Supply Chain Solutions Manager w DNV GL-Business Assurance oraz członek grupy roboczej ISO opracowującej normę.

Nowa norma ISO 14016:2020: Zarządzanie środowiskowe – „Wytyczne dotyczące zapewniania raportów środowiskowych” została opracowana zgodnie z uznanymi standardami i protokołami dotyczącymi sprawozdawczości. Zawarte w niej wytyczne w zakresie wiarygodności raportów środowiskowych pozwolą zweryfikować proces pozyskiwania danych ważny z perspektywy uwiarygadniających raportowane dane, interesariuszy oraz organizacji raportujących efekty swoich działań środowiskowych. Przedstawiając zasady i wytyczne dotyczące zapewnienia informacji o środowisku, które organizacja uwzględnia w swoich raportach środowiskowych, szczególną uwagę poświęcono identyfikowaniu kompetencji potrzebnych organizacjom poświadczającym uwiarygadniających raportowane dane.

Publikacja normy ISO 14016 wiąże się z faktem, że sprawozdawczość środowiskowa stała się istotną częścią procesu doskonalenia transparentności. Raportowanie korporacyjne wciąż się rozwija, zarówno pod względem zakresu, jak i znaczenia, dostarczając udziałowcom ważnych informacji. Mam nadzieję, że norma ta pomoże w informowaniu zarówno raportujących, użytkowników jak i podmiotów poświadczających, a tym samym usprawni sam proces poświadczania – mówi Dr Ben Vivian z Uniwersytetu w Coventry, koordynator prac grupy roboczej ISO 6.

Raport środowiskowy obejmuje zwyczajowo deklarowane dobrowolnie i/lub wymagane prawem informacje na temat oddziaływania firmy na środowisko. Sprawozdawczość środowiskowa zapewnia nie tylko transparentność zewnętrzną, lecz także uporządkowane podejście do gromadzenia danych oraz poprawę ich wyników w zakresie ochrony środowiska. Oferuje wewnętrzną i zewnętrzną przejrzystość w zakresie szans i ryzyk.

W sytuacji, gdy różne grupy interesariuszy – inwestorzy, organy regulacyjne, giełdy papierów wartościowych, klienci i konsumenci, zwracają coraz większą uwagę na transparentność i wręcz jej wymagają, udostępnianie wiarygodnych informacji niefinansowych nabiera coraz większego znaczenia. Zdolność do niezależnego budowania zaufania do raportów środowiskowych staje się niezbędna i pomoże firmom poprawić ich wpływ na środowisko i zwiększać wartość, jaką oferują swoim interesariuszom – mówi Antonio Astone.

Podczas gdy norma ISO 14016 koncentruje się na raportach środowiskowych, opisane praktyki mają zastosowanie do szerokiego zakresu sprawozdawczości. Obejmują one na przykład raporty społeczne, dotyczące zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane.