Fundacja Det Norske Veritas przejmuje w całości udziały w DNV GL

Det Norske Veritas (Fundacja) i Mayfair ogłosiły sprzedaż na rzecz DNV Holding AS 36.5% udziałów w Grupie DNV GL, będących dotąd własnością Mayfair. Umowa dotycząca DNV GL – wiodącego gracza branży zapewniania jakości i zarządzania ryzykiem – została podpisana 8 grudnia 2017 r.

W 2012 r. Fundacja Det Norske Veritas i Mayfair zawarły umowę, na mocy której doszło do fuzji Germanisher Lloyd i Det Norske Veritas. Celem porozumienia było powstanie DNV GL - podmiotu, który obejmie rolę światowego lidera na szybko zmieniającym się rynku zapewniania jakości i zarządzania ryzykiem. Integracja i pomyślne dostosowanie struktur organizacji do wspólnego działania zaowocowało efektem synergii.  Nastąpiło wzmocnienie pozycji Grupy w obszarze badań i innowacyjności, a także postęp w zakresie transformacji cyfrowej.

„Jesteśmy dumni z tego, że przez ostatnich jedenaście lat uczestniczyliśmy w budowie firmy, zajmującej wiodącą pozycję w dziedzinie zapewniania jakości i zarządzania ryzykiem.  Od chwili, gdy w 2006 r. dokonaliśmy inwestycji w Germanischer Lloyd, spółka dokonała znaczącej ekspansji, a po fuzji z Det Norske Veritas stała się światowym liderem w swojej branży. Obecnie proces integracji został zakończony. Dziękujemy Fundacji za współpracę, a DNV GL i jej pracownikom życzymy dalszych sukcesów" – powiedział w imieniu Mayfair Günter Herz.

Fundacja postrzega objęcie pełnej własności DNV GL jako najlepszą inwestycję służącą misji ochrony życia, mienia i środowiska oraz realizacji przyjętej w tym celu strategii. Dzięki umowie między stronami inwestycja ta staje się faktem, umożliwiając Fundacji dalsze wspieranie DNV GL w jej rozwoju.

„Fuzja DNV i GL stworzyła istotną wartość, a możliwość zainwestowania w długoterminowy sukces DNV GL ogromnie nas ekscytuje. 100% wygenerowanych zysków pozostanie w Grupie, służąc jej dalszemu wzrostowi i wzmocnieniu globalnej pozycji DNV GL. Dziękujemy Myfair za wkład wniesiony do DNV GL na przestrzeni minionych lat"– mówi Leif-Arne Langøy, Prezes Zarządu Fundacji Det Norske Veritas. Leif-Arne Langøy jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej DNV GL.

Prezes DNV GL, Remi Eriksen, mówi o otwarciu nowego rozdziału w historii DNV GL.  – Rozwój oparty na długofalowej wizji i w pełni spójnych celach przyświecających jednemu silnemu właścicielowi będzie korzystny zarówno dla klientów, jak i dla pracowników DNV GL.

Strategia DNV GL „Ku cyfrowej, inteligentnej, efektywnej przyszłości” pozostaje niezmieniona. Nie będzie też zmian w obszarze zarządzania, organizacji grupy, jej nazwy ani marki. Siedzibą główną DNV GL w obszarze usług dla sektora morskiego pozostanie Hamburg.

Det Norske Veritas jest samodzielną, autonomiczną i niezależną fundacją, której celem jest ochrona życia, mienia i środowiska. Cel ten jest realizowany poprzez spółki będące całkowicie lub częściowo własnością Fundacji, z których najważniejszą jest Grupa DNV GL, świadcząca usługi klasyfikacji, certyfikacji, zapewniania zgodności z wymogami technicznymi oraz doradztwa. Przed zawarciem niniejszej transakcji, Fundacja Det Norske Veritas była poprzez Det Norske Veritas Holding AS właścicielem 63,5% udziałów w Grupie DNV GL. Pozostałe 36,5% znajdowało się w rękach Mayfair SE, poprzez Mayfair Beteiligungsfonds II GmbH & Co KG. Oprócz swojej głównej działalności związanej z posiadaniem pakietu kontrolnego udziałów Grupy DNV GL, Fundacja Det Norske Veritas jest także właścicielem majątku nieruchomego, na który głównie składają się obiekty siedziby głównej Fundacji Det Norske Veritas oraz Grupy DNV GL w Norwegii.