FSC Friday

Co roku w ostatni piątek września DNV włączyła się w obchody PIĄTKU FSC.

Co to jest Piątek FSC?

Piątek FSC to globalna akcja organizowana przez Forest Stewardship Council - organizację non-profit, która określa standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
Głównym celem „FSC Friday” jest podnoszenie świadomości tego, jak ogromny wpływ na każdego z nas ma odpowiedzialne gospodarowanie lasami, a także wybieranie produktów z certyfikatem FSC pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. W tym dniu organizowane są konkursy i wydarzenia, które zachęcają ludzi i firmy do podejmowania działań proekologicznych i aktywnej ochrony.

Certyfikat FSC

Certyfikacja gospodarki leśnej FSC potwierdza, że dany las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie. Firma posługująca się ważnym certyfikatem FSC wskazuje, że jej produkty zostały wytworzone z materiałów pochodzących z odpowiedzialnie gospodarowanych źródeł.
Więcej informacji o certyfikacji

Piątek FSC w DNV

W DNV mamy świadomość, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za otaczający nas ekosystem, dlatego aktywnie wspieramy tą akcję. W tym roku zaproponowaliśmy naszym klientom i pracownikom webinarium online wraz z quizem z nagrodami! fsc friday

Zmiany w standardzie FSC-STD-40-004

Od 1 września 2021 roku weszła w życie nowa wersja standardu FSC-STD-40-004 (v3.1), która poszerza zakres o wymagania związane z prawami pracowniczymi. Piątek FSC to dobra okazja, aby poinformować naszych klientów podczas darmowego webinarium o obowiązujących zmianach.
Więcej informacji o nowej wersji standardu

Dziękujemy za zainteresowanie i dużą frekwencję!
Zespół DNV Business Assurance