Zmiany w standardzie FSC-STD-40-004

Od 1 września 2021 roku weszła w życie nowa wersja standardu FSC-STD-40-004 (v3.1), która poszerza zakres o wymagania związane z prawami pracowniczymi. DNV Business Assurance Polska 24 września oferuje bezpłatny webinar, na którym słuchacze będą mieli okazję poznać szczegóły dotyczące zmian, informacje o zakresie wdrożeń koniecznych w polityce firm oraz otrzymują pomoc w ich przeprowadzeniu.

Zmiany w standardzie obowiazują od 1 września, ale posiadacze certyfikatu mają 16 miesięcy na przejście audytu w oparciu o nową wersję (do 31 grudnia 2022 roku). Standard został wzbogacony o zagadnienia dotyczące praw pracowniczych obowiazujących podczas łańcucha pochodzenia produktu. Duży nacisk kładzie się tu m. in. na przestrzeganie norm związanych z dyskryminacją, pracą nieletnich czy prawem do zakładania związków zawodowych. 

Zmiany w dużej mierze pokrywają się z zakresem ochrony zapewnianym przez polski kodeks pracy, jednak nie w pełni. Do największych różnic dochodzi pod względem samooceny wdrożeń polityk dotyczących praw pracowniczych. Standard FSC-STD-40-004 (v3.1) narzuca bowiem poza przygotowaniem, wdrożeniem i upublicznieniem polityk  dotyczących praw pracowniczych, konieczność przeprowadzenia wspomnianej samooceny wszystkich działań firmowych.

Informacje o webinarze

W związku z zaistniałymi zmianami DNV zaprasza na webinar przygotowujący do aktualizacji udokumentowanych systemów kontroli produktu FSC do wymagań nowej wersji standardu FSC-SDT-40-004. Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów kontroli pochodzenia produktu FSC COC lub wdrażających systemy FSC COC.

Prawa pracownicze - nowe wymagania standardu kontroli pochodzenia produktu FSC® zgodnie ze standardem FSC-STD-40-004 wersja 3.1. 

Program szkolenia obejmuje:

  • informacje o wymaganiach standardu FSC dotyczące praw pracowniczych;

  • informacje o polityce firm w zakresie praw pracowniczych;

  • pomoc w przeprowadzeniu przez firmy oceny własnej polityki firmy w zakresie praw pracowniczych.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Koszt materiałów (zaświadczenie i link do nagrania) wynosi standardowo 246 zł brutto (200 zł netto).
Link do zapisów (Webinaria Business Assurance - DNV)

W dniu, w którym organizujemy nasz webinar na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FSC – FSC Friday. To dobra okazja, aby budować świadomość roli odpowiedzialnego zarządzania lasami. DNV co roku angażuje się w to wydarzenie. Hasło tegorocznej akcji - Dbając o lasy, Dbamy o klimat!

FSC

Co to jest FSC?

Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Certyfikat przynosi wymierne korzyści, również ekonomiczne

  • podnosi standardy dotyczące gospodarki leśnej
  • chroni ekosystemy leśne
  • pomaga w walce ze zmianami klimatu
  • umacnia więzi między firmą a klientami
  • pomaga wypełnić wymogi rządowe

FSC, działa od 1993 roku. Od tego czasu certyfikowano 228 mln hektarów lasów, a certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (COC) uzyskało ponad 49 tysięcy firm.