Etap głosowania nad ostatecznym projektem ISO 45001 rozpoczęty

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w dniu 30 listopada 2017 r. oficjalnie opublikowała ostateczny projekt nowej normy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Norma ISO 45001, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania, ma za zadanie ułatwić organizacjom zapewnienie pracownikom oraz innym osobom bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy, zapobieganie wypadkom, urazom i chorobom zawodowym, jak również ciągłe optymalizowanie efektów działania w dziedzinie BHP.

Aktualnie ma miejsce końcowy etap zamknięcia ostatecznego projektu normy międzynarodowej (FDIS - Final Draft International Standard), co oznacza, że zanim nastąpi publikacja (planowana na marzec 2018 r.), wszystkie zainteresowane strony mogą jeszcze przekazywać swoje uwagi.

ISO 45001 stanowi znaczący postęp w stosunku do OHSAS 18001. Nowy standard wprowadza w różnych branżach na całym świecie, standaryzację opartą na podejściu uwzględniającym ryzyko. Skuteczne wdrożenie ISO 45001 ograniczy ryzyko urazów w miejscu pracy” – mówi David Smith, przewodniczący komisji ISO/PC 283, która opracowała projekt normy.

Co to oznacza dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Po opublikowaniu normy ISO 45001, specyfikacje OHSAS 18001/18002 zostaną wycofane. Organizacje certyfikowane na zgodność z poprzednimi wersjami standardów obowiązuje trzyletni okres przejściowy. Wszystkie zainteresowane organizacja powinny jak najlepiej przygotować się do procesu transferu, a DNV GL, jako jednostka certyfikująca oferuje wsparcie w następujących formach:

  • usługa analizy luk
  • audyty transferowe
  • darmowe webinaria
  • szkolenia (w tym także szkolenia dla audytorów)


Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, a także profilów w mediach społecznościowych, na których będziemy na bieżąco informować o kolejnych aktualnościach związanych z normą ISO 45001. Jeśli macie Państwo pytania związane z systemem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy prosimy o kontakt telefoniczny lub przy pomocy formularza kontaktowego.

The module failed to load