Other sectors

DNV zatwierdzone jako jednostka certyfikująca EFISC-GTP

Feeds

Standard ten dotyczy dobrych praktyk i bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw pasz.

EFISC-GTP (European Feed and Food Ingredient Safety Certification and Good Trading Practice) jest wynikiem połączenia sił systemów certyfikacji EFISC i GTP. Fuzja jest wspierana przez europejskie organizacje sektora składników paszowych i spożywczych COCERAL, FEDIOL, Starch Europe, EBB i Euromalt. 

Systemy certyfikacji EFISC-GTP obejmują zbieranie, transport, przechowywanie, handel i przemysłową produkcję bezpiecznych składników pasz i żywności.

"Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego zharmonizowanego systemu certyfikacji, który pozytywnie przyczynia się do uczciwych praktyk handlowych oraz do swobodnego przepływu składników pasz i składników żywności na rynku UE i pozostałych krajach.  Wdrożenie w całej UE zwiększa przejrzystość, poprawia efektywność i zaufanie klientów" - mówi Amanda McCarthy, Global Food & Beverage Manager w Business Assurance, DNV.

Systemy certyfikacji EFISC-GTP opierają się na konkretnych dokumentach technicznych wydanych przy wsparciu wyżej wymienionych organizacji. Wspierają one bezpieczeństwo w całym łańcuchu żywnościowym, aż po konsumentów, wykorzystując w najlepszy sposób doświadczenie i wiedzę sektora.

Jako jednostka certyfikująca zatwierdzona przez EFISC-GTP, DNV może świadczyć usługi certyfikacyjne w całym łańcuchu wartości. 


Jeśli jesteś zainteresowany usługą certyfikacji EFISC-GTP daj nam znać. Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpatną wycenę lub zadzwoń do nas!

11 stycznia 2024

Kategoria ryzyka i ocena poziomu ufności do zaplanowanych działań prewencyjnych

Chcę w niniejszym artykule wskazać na dwa aspekty związane z oceną ryzyka, rozumianą jako podstawowe narzędzie kadry kierowniczej do planowania systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kiedy weryfikuję podczas audytów wyniki oceny ryzyka, zawsze dziwi mnie duża determinacja autorów do sprowadzenia wszystkich zagrożeń do najniższego poziomu ryzyka. Nie potrafię zrozumieć tej tendencji. Odnoszę wrażenie, że dość często ocenę ryzyka zawodowego traktuje się wyłącznie jako spełnienie wymagania prawnego: jest ocena ryzyka, pracownicy są zapoznani – jest bezpiecznie i już.

  • Other sectors
Zobacz więcej