Other sectors

DNV GL wyłącznym właścicielem Presafe

Presafe

31 maja br. DNV GL ogłosiło objęcie 100% udziałów w jednostce notyfikowanej UE, DNV GL Nemko Presafe (Presafe), której współwłaścicielem była dotąd mająca siedzibę w Oslo, zajmująca się badaniami i certyfikacją spółka Nemko.

Presafe - et DNV GL selskap

Presafe jest akredytowaną jednostką certyfikującą oraz unijną jednostką notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych i wyposażenia dla stref zagrożonych. Ten krok umacnia DNV GL na silnej pozycji dostawcy wysokiej jakości usług certyfikacji, cieszących się zaufaniem na rynkach europejskich i innych. Właścicielem Presafe jest od teraz DNV GL - Business Assurance.

Poprzez objęcie całości udziałów w spółce, DNV GL tworzy solidne fundamenty biznesowe, oparte na niezdywersyfikowanym przywództwie, co umożliwia budowanie konkurencyjnej i sprawnej organizacji. Znaleźliśmy się w najkorzystniejszym położeniu, pozwalającym stawić czoła wyzwaniom stawianym przez otoczenie prawne, a zarazem zapewniającym warunki do zrównoważonego wzrostu w przyszłości –  mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance.  – Pod względem operacyjnym umożliwia to DNV GL rozwijanie ściślej ukierunkowanych usług, usuwa wcześniejsze bariery i ułatwia reagowanie na potrzeby klientów. 

Po przeniesieniu udziałów Nemko pozostanie dla Presafe ważnym partnerem, a współpraca między obiema organizacjami nie ulegnie zmianie. Za pośrednictwem Presafe, Nemko będzie nadal oferować usługi oceny zgodności z wymaganiami w zakresie wyrobów medycznych i wyposażenia dla stref zagrożonych. Obsługa już wydanych certyfikatów oraz wszelkie relacje z klientami będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Dzięki skali działania osiągniętej przez Presafe na terenie Skandynawii, krok ten zwiększa zdolności techniczne w zakresie certyfikacji znaków CE w Europie Północnej. Oczekuje się, że dalsze rozwijanie działalności na obszarze Europy Północnej w oparciu o dziedzictwo Presafe i usługi z obszaru certyfikacji produktów oferowane przez DNV GL zaowocuje efektem synergii.

2 lipca 2023

Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?

Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.

  • Other sectors
6 marca 2023

Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces?

Sygnalista. Warto przyswoić sobie to nowe pojęcie, które podobnie jak w wielu innych obszarach współczesnego języka, dostosowującego się do obecnej wrażliwości społecznej, zastępuje pejoratywne określenia osoby przekazującej dowolnej zwierzchności informacje na temat nieprawidłowości, nadużyć lub niezgodnych zachowań innych osób. Używanie dzisiaj innych określeń niż sygnalista jest passé, źle świadczy o osobie je wypowiadającej, jako o niedojrzałej, tkwiącej w przeszłych schematach myślowych, niemających dziś zastosowania. Kim jest więc sygnalista?

  • Other sectors
Zobacz więcej