CSR w Polsce

Jaka jest kondycja CSR w największych polskich firmach? ​​Prezentacja raportu Fundacji CentrumCSR.PL

​Termin CSR funkcjonuje w Polskich realiach już od ponad dekady. Jak obecnie rozumieją to pojęcie największe polskie firmy? Jaka jest skala aktualnie podejmowanych działań?

Fundacja CentrumCSR.PL dzięki dotacji z Funduszy EOG od półtora roku prowadzi obywatelski monitoring społecznej odpowiedzialności 227 spośród największych polskich przedsiębiorstw. Sprawdziła, czy polskie firmy z 16 branż (m.in. handel, przemysł spożywczy, HoReCa, finanse czy specjalne strefy ekonomiczne) deklarują podejmowanie konkretnych działań w obszarach takich jak prawa człowieka, zapobieganie korupcji, relacje z podwykonawcami, raportowanie społeczne czy ochrona środowiska. Fundacja weszła także z monitorowanymi firmami w dialog, skonfrontowała również obraz odpowiedzialności budowany przez same przedsiębiorstwa z tym, co faktycznie dzieje się w ich otoczeniu społecznym. Okazuje się, że biznes w Polsce jest przedmiotem rosnących oczekiwań ze strony różnych interesariuszy: na ulicę wychodzą protestować organizacje osób poszkodowanych (np. przez instytucje finansowe czy firmy wydobywcze), związki zawodowe (protesty dotyczące form zatrudnienia) do regulatorów (obowiązkowe raportowanie społeczne w UE). Czy CSR w Polsce stanowi odpowiedź na tę presję i narzędzie budowania przyjaznego otoczenia dla biznesu?

Korzyści:

Webinarium prezentuje szerokie spojrzenie na zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.  W oparciu o dane z niezależnej analizy prowadzonej przez organizację obywatelską pokazuję skalę działań podejmowanych przez poszczególne branże, również w obszarach mało obecnych w dyskursie o CSR w Polsce (korupcja, prawa człowieka, podwykonawcy). Poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: Skala działań CSR deklarowanych przez firmy w kilkunastu branżach - porównanie i omówienie. Jak CSR rozumieją firmy, a jak organizacje ekologiczne, watch-dogi i związki zawodowe? Czy polski biznes przygotowany jest na większą transparentność działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ich wiarygodne raportowanie? Jakie są aktualne wyzwania dla odpowiedzialnego biznesu w Polsce? Gdzie są ryzyka, gdzie są szanse? Rezerwacje i zgłoszenia: Wypełnione karty zgłoszenia na webinarium prosimy kierować mailem na adres webinaria@dnvgl.com do dnia 16 lutego 2016.