Co drugie przedsiębiorstwo nie ma strategii zarządzania ryzykiem

Międzynarodowe badanie ankietowe przeprowadzone wspólnie przez DNV GL i Instytut Badawczy GFK Eurisko na próbie ponad 1.500 respondentów wykazało, że połowa firm nie posiada jasno sformułowanej strategii zarządzania ryzykiem, a tylko 43% z nich wyznacza mierzalne cele w zakresie nadzorowania ryzyka.

Luca Crisciotti, prezes DNV GL – Business Assurance

Z czynnikami, które stawiają pod znakiem zapytania możliwość realizacji założonych celów, ma do czynienia każda organizacja. Ryzyko, które nie zostało zidentyfikowane i objęte odpowiednią kontrolą, może negatywnie odbić się na przedsiębiorstwie i stać się przyczyną strat związanych ze zdrowiem i życiem ludzi, kwestiami materialnymi, finansowymi lub dotyczącymi reputacji. O ile wyobrażenie, że wszystkie czynniki ryzyka można kontrolować jest utopijne, o tyle firmy podchodzące do zarządzania ryzykiem w sposób systemowy bezpieczniej żaglują po wzburzonych wodach rzeczywistości.


Zgodność z wymaganiami na pierwszym miejscu


Z badania wynika, że firmy, które wdrożyły strategię zarządzania ryzykiem kierowały się przede wszystkim potrzebą zachowania zgodności z obowiązującymi je wymaganiami (71%), polityką przedsiębiorstwa (64%) oraz oczekiwaniami formułowanymi przez klientów (63%). Motywacją połowy respondentów (55%) były korzyści finansowe.

W codziennym funkcjonowaniu, zarządzanie ryzykiem stosuje 37% członków zarządów, 46% zespołów kierowniczych najwyższego szczebla oraz 40% kierownictwa średniego szczebla. Większe przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad tysiąc pracowników, są w naturalny sposób silniej ukierunkowane na zarządzanie ryzykiem niż mniejsze firmy, a 77% z nich deklaruje posiadanie specjalnego zespołu ds. zarządzania ryzykiem.

Mimo istnienia szeregu norm, wytycznych i systemów zarządzania ryzykiem ułatwiających wdrażanie dobrych praktyk, wyniki badania wskazują na niski poziom znajomości tych narzędzi, gdyż tylko co trzecie przedsiębiorstwo (36%) stosuje co najmniej jedną normę, wytyczną lub system (choćby częściowo).


Wzrost zainteresowania


Jednakże coraz więcej firm kieruje uwagę na zarządzanie ryzykiem, a wiele z nich deklaruje, że działania te będą odgrywały znaczącą rolę w ich ogólnej strategii zarządzania i sposobie funkcjonowania. 45% spośród przebadanych przedsiębiorstw planuje zwiększenie nakładów na zarządzanie ryzykiem w ciągu najbliższych trzech lat.

Większość respondentów (81%) jest zdania, że oparcie systemu zarządzania na usystematyzowanym podejściu do ryzyka przyniesie korzyści samej organizacji, jak i jej interesariuszom.

Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance komentuje wyniki badania następująco:

Wiodące organizacje postrzegają zarządzanie ryzykiem nie tylko jako konieczność kontrolowania zagrożeń, czy też zapewniania zgodności z obowiązującymi je wymaganiami i przepisami. Włączenie zarządzania ryzykiem do ogólnej strategii biznesowej pozwala im także na wykrywanie tych aspektów ryzyka, z którymi wiążą się określone korzyści i wykorzystywanie pojawiających się szans.

Zobacz także

 

Raport: Jak wygląda zarządzanie ryzykiem w Twojej firmie?

Zobacz wyniki raportu ViewPoint

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z branży certyfikacji

 

Wycena kosztów / oferta

Wypełnij formularz i zapytaj o bezpłatną wycenę kosztów / ofertę

The module failed to load