Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

dla wszystkich rybołówstw makreli z rejonu północno-wschodniego Atlantyku

Od 1 marca 2019 r. certyfikat zostanie zawieszony.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 2 marca 2019 r. Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC dla wszystkich rybołówstw makreli z rejonu północno-wschodniego Atlantyku zostanie zawieszony. Obejmuje to certyfikaty:
 • ISF Iceland mackerel
 • Northern Ireland Pelagic Sustainability Group (NIPSG) Irish Sea-Atlantic mackerel & North Sea herring
 • MINSA North East Atlantic mackerel
  • Dania DPPO (Danish Pelagic Producers Organization)
  • Irlandia IPSA (Irish Pelagic Sustainability Association)
  • Irlandia IPSG (Irish Pelagic Sustainability Group)
  • Holandia PFA (Pelagic Freezer-trawler Association – Netherlands)
  • Norwegia NFA (Norges Fiskarlag/Norwegian Fishermen’s Association)
  • Szwecja SPFPO (Swedish Pelagic Federation Producers Organisation)
  • Wielka Brytania SPSG (Scottish Pelagic Sustainability Group)
 • Faroese Pelagic Organisation North East Atlantic mackerel
Zawieszenie certyfikatu MSC przez niezależne jednostki certyfikujące Acoura, DNV oraz SAI Global jest następstwem wyników przyśpieszonego audytu, który przeprowadzony został w wyniku spadku zasobów stad poniżej dolnej granicy MSY Btrigger , przy jednoczesnym prowadzeniu połowów na poziomie znacząco wyższym w stosunku do zaleceń naukowych.   W rezultacie makrela złowiona 2 marca 2019 r. lub później nie może być sprzedawana jako „certyfikowana zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC” i nie może być oznaczona niebieskim certyfikatem MSC. Ryby i produkty rybne pochodzące z tych rybołówstw mogą być sprzedawane jako „certyfikowane zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC” i oznaczone niebieskim certyfikatem MSC, tylko w przypadku, gdy spełnione są oba warunki: 1) zostały złowione przez datą zawieszenia certyfikatu, tj. przed 2 marca 2019 r. i 2) są objęte łańcuchem dostaw posiadającym ważny certyfikat Łańcucha Dostaw MSC.   Makrele złowione przed 2 marca, ale wyładowane po 2 marca, mogą być sprzedane jako „certyfikowane zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC” jedynie w przypadku, jeśli posiadacz certyfikatu (lub licencji na logo MSC) może przedstawić obiektywne dowody na to, że ryby zostały rozdzielone zgodnie z datami ich połowów. Jeśli nie ma obiektywnych dowodów na możliwość rozdzielenia ryb zgodnie z datą ich złowienia, produkt nie może być sprzedawany jako certyfikowany (źródło: MSC General Certification Requirements v2.2, Guidance 7.4.3.d.i).   Aby ryby złowione przed 2 marca mogły być traktowane jako certyfikowane zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, posiadacze certyfikatu w Łańcuchu Dostaw MSC, będą potrzebowali wprowadzenia systemu segregacji ryb w oparciu o datę ich połowu. Jednym ze sposobów może być oznaczanie produktów etykietą z datą ich połowu lub inny zapis przedstawiający datę ich połowu.
Alternatywne zaopatrzenie   Nie ma obecnie rybołówstw poławiających makrelę, których nie dotyczy zawieszenie certyfikatu MSC. Jednak produkty z makreli, mrożone i puszkowane, mają długi okres trwałości i jest prawdopodobne, że będą one dostępne na rynku jeszcze przez jakiś czas. Dalsze kroki

Rybołówstwa będą miały 90 dni na przygotowanie planu naprawczego.Jeśli zostanie przygotowany plan naprawczy, na co MSC ma nadzieję, zawieszenie zostanie utrzymane do momentu rozwiązania problemu, czyli do momentu, kiedy stado odnowi się do poziomu wysokiego podtrzymywalnego odłowu (MSY) przy połowach prowadzonych na poziomie zgodnym z zaleceniami naukowców lub do zakończenia okresu obowiązywania certyfikatu (czyli do dnia 9 maja 2021 roku), którekolwiek nastąpi wcześniej. Mogą więc Państwo kontaktować się z przedstawicielami rybołówstw, aby uzyskać więcej informacji na temat przygotowywanego przez nie planu naprawczego.