DNV w Polsce

Centrum usług wspólnych DNV GL w Gdyni

DNV GL otwiera w Gdyni Globalne Centrum Usług Wspólnych

DNV GL Careers

Zarząd DNV GL zdecydował o przeniesieniu usług Finansowych oraz Zarządzania kapitłem ludzkim do Technology Centre w Gdyni.

W Gdynia istnieje już Globalce Centrum Usług IT, teraz dolączą do niego usługi Finansowe, Księgowe, HR oraz zarządzanie nieruchomościami.

Otwarcie Centrum wiąże się z zapotrzebowaniem na kompetentnych pracowników. Docelowo w centrum pracować będzie ponad 200 osób. Centrum poszukiwać bedzie pracowników na wszystkich poziomach, od absolwentów, przez doświadczonych profesjonalistów, na wyższej kadrze menedżerskiej kończąc. 

Nowym centrum w Gdyni będzie kierować Aleksandra Czerwińska, która po ośmiu latach pełnienia funkcji regionalnego manadżera ds. finansowych i administracyjnych DNV GL w Chinach wraca do Polski by objąć to stanowisko.