Other sectors

BRC Global Standard Personal Care and Household

BRC Global Standard Personal Care and Household DNVGL

Webinarium internetowe, 18.04.2017, godz. 10:00

Webinarium ma za zadanie dostarczyć Państwu informacji o zmianach w zakresie standardu (Personal Care and Household, który jest jednym z dwóch nowych standardów, które są kontynuacją standardu BRC CP). Celem tego wydarzenia jest także wskazanie na obszary gdzie najczęściej mogą pojawiać się niezgodności podczas audytów certyfikujących. Dedykowane jest branżom, dla których stworzono normę BRC Personal Care and Household m.in. branży kosmetycznej, chemii gospodarczej, przedmiotów higieny osobistej.

Korzyści


Każdy uczestnik webinarium ma możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnością z prawem, jakości produktów konsumenckich, zostanie zapoznany z kluczowymi zmianami w normie BRC w oraz z praktycznymi konsekwencjami tych zmian. Celem szkolenia jest także przekazanie informacji o aktualnym podejściu do oceny, pozyskiwania aktualnych informacji o zmianach, dodatkowych dobrowolnych modułach towarzyszących normie oraz o procesie certyfikacji według standardu BRC CP. Webinarium ma ambicje pomóc Państwu zrozumieć główne obszary zainteresowania audytorów podczas audytów certyfikacyjnych tak, aby uniknąć najczęściej powtarzających się niezgodności.

Uczestnicy webinarium


Webinarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w firmach branży wytwarzającej produkty konsumenckie pod markami sieci handlowych za wdrażanie, nadzór, weryfikację, doskonalenie i aktualizację systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami BRC Global Standard Personal Care and Household (BRC CP), dla członków zespołów oceny ryzyka, audytorów wewnętrznych oraz dla osób zaangażowanych w nadzór nad systemem.


Agenda


10:00 – rozpoczęcie webinarium  
10:10 – zajęcia webinaryjne  
11:30 – sesja pytań i odpowiedzi  
12:00 – podsumowanie i zakończenie webinarium

Warunki uczestnictwa


Udział w webinarium jest bezpłatny.   Koszt imiennego zaświadczenia o uczestnictwie to 50,00 zł netto  Koszt materiałów 50,00 zł netto 

Prowadzący


Dominik Lisiewski – doświadczony audytor wiodący i wykładowca, DNV GL - Business Assurance Poland.

Rezerwacje i zgłoszenia


Wypełnione karty zgłoszenia na webinarium prosimy kierować mailem na adres webinaria@dnvgl.com do dnia 15 kwietnia 2017 r. Instrukcje techniczne i tryb logowania otrzymają Państwo mailem zwrotnym

Zapraszamy!