Skip to content

Bezpieczeństwo pracowników i operatorów w De Cecco potwierdzone przez niezależną ocenę MyCare

Włoskie przedsiębiorstwo De Cecco, największy na świecie producent makaronów, jako pierwsze w branży rolno-spożywczej wdrożyło metodologię My Care.

W De Cecco nie wstrzymano produkcji nawet podczas lockdownu, zachowując ciągłość łańcucha dostaw w całym kraju. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i ograniczenia ryzyka zakażeń, w De Cecco zadecydowano o wprowadzeniu wewnętrznych protokołów, procesów i metod postępowania objętych niezależną weryfikacją przeprowadzoną przez DNV GL w oparciu o metodologię oceny My Care.

Metodologia ta pozwala na rzetelną weryfikację mocnych stron i możliwości poprawy procesów i działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. Badaniem objęto dwie fabryki makaronu De Cecco: w Fara San Martino oraz w Ortona, tłocznię oliwy oraz biura w Pescara.

Pomyślny wynik oceny został potwierdzony wydanym przez DNV GL dokumentem Oceny Gotowości, który można wykorzystać do budowania transparentności oraz zaufania interesariuszy. Dane zgromadzone w toku weryfikacji są przechowywane w publicznej bazie danych VeChain, a dostęp do nich jest chroniony kodem QR. 

„W ostatnich miesiącach naszym priorytetem było stworzenie bezpiecznego otoczenia dla wszystkich naszych współpracowników i podwykonawców. Dzięki naszemu zgranemu zespołowi dostosowaliśmy systemy zarządzania i metody działania w sposób umożliwiający ścisłe przestrzeganie kolejnych rozporządzeń władz” – komentuje Vincenzo Ponte, Dyrektor ds. Jakości w De Cecco. „Aby mieć pewność, że osiągnęliśmy odpowiedni poziom bezpieczeństwa i przedstawić naszym operatorom i współpracownikom dowód naszego zaangażowania, jak również adekwatności wprowadzonych procedur, zwróciliśmy się do DNV GL o zweryfikowanie ich prawidłowości i skuteczności. Fakt, że jesteśmy pierwszym włoskim przedsiębiorstwem z branży rolno-spożywczej, które spełniło wymagania metodologii My Care jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.”

„Weryfikacje przeprowadzone przy zastosowaniu metodologii My Care wykazały pełną zgodność z wymaganiami fabryk makaronu, tłoczni oliwy oraz biur w siedzibie głównej Grupy De Cecco. Niezależna weryfikacja uwidoczniła dążenie De Cecco do transparentności i rygorystycznego przestrzegania przyjętych zasad. Jest to przykład poważnego podejścia, pokazujący zaangażowanie we wdrażanie wszelkich środków podjętych przez Grupę  w celu ochrony pracowników i kontrahentów” – stwierdza Francesco Di Sarno, Digital Assurance & Supply Chain Sales Director włoskiego oddziału DNV GL - Business Assurance.