Other sectors

10 nowych obszarów, które są szansą na przyspieszenie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Global Opportunity Report 2018 cover

Według najnowszego raportu Global Opportunity Report, przedstawionego przez DNV GL, Sustainia oraz forum ONZ - Global Compact, w razie braku wzmocnionych działań, cztery spośród siedemnastu wyznaczonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju nie osiągną w 2030 zaplanowanych założeń. Cele, o których mowa w raporcie to: Cel 10: Mniej nierówności, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu oraz Cel 14: Życie pod wodą.

GOR partners
DNV GL, UN Global Compact i Sustainia są partnerami odpowiedzialnymi za raporty Global Opportunity Reports. Więcej informacji o partnerach znajdziesz u dołu strony.
  • Global Opportunity Report 2018 stwierdza, że cztery spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju (Cel 10, 12, 13 oraz 14) mogą nie osiągnąć wyników zaplanowanych na 2030 rok
  • Raport wskazuje zarazem dziesięć nowych możliwości biznesowych, które mogą przyczynić się do postępu w tej dziedzinie.
  • Zarówno najnowszy Global Opportunity Report, jak i jego edycje z lat 2015, 2016 i 2017, określa potencjał rynkowy w zakresie każdego z siedemnastu celów – także tych czterech, w realizacji których mamy największe zaległości.

Ukierunkowany na poszukiwanie rozwiązań raport, już czwarty z tej serii, wskazuje dziesięć nowych obszarów rynku, które mogłyby ułatwić powrót na drogę postępu. Są wśród nich: dla Celu 10 – Systemy ewidencji gruntów oparte na technologii blockchain oraz dla Celu 13 – Efektywne energetycznie chłodzenie.

Raporty Global Opportunity Reports zidentyfikowały dotąd 55 obszarów rynku, które oferują możliwości biznesowe powiązane z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju. Największy potencjał tkwi na pograniczu różnych tradycyjnych rynków, a jego wykorzystanie wymaga międzybranżowej współpracy i współdziałania w wielu dziedzinach. Aby to ułatwić, twórcy raportu uruchomili w zeszłym roku Global Opportunity Explorer - ogólnodostępną platformę promującą innowacyjne rozwiązania i rynki pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obejmuje ona wspomnianych 55 obszarów rynku, w tym 10 wskazanych w najnowszym raporcie.

Global Opportunity Report 

Żyjemy w świecie, który cechuje pilna potrzeba zmiany – mówi Lise Kingo, prezes Global Compact. – Firmy toczą dziś batalię ukierunkowaną na czekającą nas transformację. Tworząc przełomowe, innowacyjne rozwiązania i nawiązując partnerską współpracę w krytycznych obszarach, społeczność biznesowa dysponuje zasobami i kreatywnością potrzebną do stworzenia świata jakiego pragniemy. Czwarta edycja Global Opportunity Report zwraca uwagę na kwestie, które mają wpływ na każdą żyjącą ludzką istotę na tej planecie i pokazuje, w jaki sposób firmy działające w dowolnym miejscu mogą zaistnieć na wschodzących obszarach rynku i oferować rozwiązania będące odpowiedzią na największe wyzwania naszych czasów.

Projekt Global Opportunity Explorer powstał w wyniku przekonania, że Cele Zrównoważonego Rozwoju otwierają nieskończenie wiele możliwości niosących wielką wartość dla przedsiębiorstw, społeczeństwa i środowiska. Celem platformy jest prezentowanie najlepszych rozwiązań i obszarów runku związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także wspieranie współdziałania i współpracy między inwestorami, firmami i przedsiębiorcami.

 Od chwili, gdy w 2015 roku rozpoczęła się publikacja serii Global Opportunity Report, jej autorzy zwrócili się do liderów biznesu z całego świata, a następnie na podstawie informacji zwrotnej otrzymanej od 17 000 respondentów zidentyfikowali 55 obszarów możliwości. Opcje wskazane w ostatnim raporcie obejmują szerokie spektrum możliwości, od zapewnienia prawa do ziemi grupom i jednostkom znajdującym się w najbardziej niekorzystnym położeniu, poprzez przystosowanie baterii pojazdów o napędzie elektrycznym do sieci zasilających gospodarstwa domowe, po poszukiwanie materiałów będących alternatywą wobec energochłonnego w produkcji betonu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ definiują przyszłe pragnienia ludzkości – mówi Prezes DNVGL, Remi Eriksen.  – Jednak celów tych nie uda się osiągnąć bez rozwiązania pewnych kluczowych problemów. Tegoroczne wydanie Global Opportunity Report przedstawia liderom świata biznesu i polityki rozmaite szanse, jakie wynikną z rozwiązania tych kwestii, jak również sposoby tworzenia wartości, które nabierają coraz bardziej wspólnego charakteru.

 – Właściciel każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na naszej planecie powinien zyskać pewność, że podążając ścieżką prowadzącą do osiągnięcia Globalnych Celów, może zamienić szanse w zyski i długoterminowy wzrost – stwierdza prezes Sustanii, Rasmus Schjødt Pedersen. Nasza platforma Global Opportunity Explorer jest odpowiednim do tego narzędziem. Warto dokładnie przeanalizować te możliwości!

Kontakt z mediami

Ulrike Haugen
Chief Communications Officer
DNV GL Group
ulrike.haugen@dnvgl.com
+47 409 24 389

Joachim Marc Christensen
Communications Manager
Sustainia
jch@sustainia.me
+45 26 92 99 75

Colleen M. Connors
Manager, Brand & Communications
The United Nations Global Compact
connors@unglobalcompact.org
+1 646-884-7533

W celu uzyskania opinii ekspertów na temat możliwości biznesowych " Construction in Progress" w kolejnym raporcie, prosimy o kontakt:
Simen Berntsen Rudi
Head of Communications
SpareBank 1 Forsikring
simen.rudi@sparebank1.no
+47 95 90 58 75
Sparebank 1 jest oficjalnym sponsorem Global Opportunity Explorer

O twórcach Global Opportunity Report

DNV GL jako międzynarodowa organizacja zajmująca się zapewnianiem jakości i zarządzaniem ryzykiem. Kierując się naszym celem, jakim jest ochrona życia, mienia i środowiska, umożliwiamy naszym klientom zwiększenie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju ich działalności. Zapewniamy klasyfikację, wsparcie techniczne, oprogramowanie i niezależne doradztwo eksperckie dla branży morskiej, naftowej, gazowej, energetycznej i odnawialnej. Świadczymy również usługi w zakresie certyfikacji i łańcucha dostaw dla klientów z różnych branż. Działając w ponad 100 krajach, nasi eksperci pomagają organizacjom w uczynieniu świata bezpieczniejszym, mądrzejszym i bardziej ekologicznym.

Sustainia to grupa doradcza ds. Zrównoważonego rozwoju i cyfrowe studio działające na rzecz przyspieszenia działań na rzecz zrównoważonej przyszłości. Współpracujemy z ludźmi, którzy zmieniają świat na lepszy, pomagając im zintegrować zrównoważony rozwój z ich rdzeniem, opracowując najnowocześniejsze strategie, budując angażujące rozwiązania cyfrowe i wzmacniając swoje wiadomości z impetem.

ONZ Global Compact to platforma przywództwa dla rozwoju, wdrażania i odkrywania odpowiedzialnych praktyk korporacyjnych. Rozpoczęty w 2000 roku projekt jest największą na świecie korporacyjną inicjatywą na rzecz zrównoważonego rozwoju angażującą ponad 9 500 firm i 3 000 sygnatariuszy spoza biznesu w ponad 160 krajach i ponad 70 sieciach lokalnych.