Skip to content

Przejście na FSSC 22000 v 5

System certyfikacji systemu bezpieczeństwa żywności

Czas rozpocząć przygotowania do transferu z normy FSSC 22000 v 4.1 na FSSC 22000 v 5. Możemy pomóc na każdym etapie tego procesu.

3 czerwca 2019 r. ukazała się najnowsza wersja FSSC 22000. Wydanie 5 jest poprawioną wersją FSSC 22000:4.1, która została oficjalnie opublikowana w lipcu 2017 r. Główne powody zmian widocznych w nowej, 5 wersji FSSC 22000 to:

 

 • opublikowanie nowej normy ISO 22000:2018
 • uwzględnienie listy postanowień Rady Interesariuszy
 • wymóg zgodności z wymaganiami GFSI
 • proces ciągłego doskonalenia

Do 31 grudnia 2019 dopuszcza się przeprowadzanie audytów wg. poprzedniej wersji - FSSC 22000:4.1, a certyfikaty wydane w oparciu o jej wymagania utracą ważność z dniem 29 czerwca 2021. W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzane będą audyty aktualizujące do wymagań FSSC 22000:5.

Rozpocznij proces przejścia już teraz

Zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań i staranne zaplanowanie koniecznych zmian w systemie zarządzania. Zalecane działania:

 • Zapoznanie się z treścią i wymaganiami ISO 22000:5. Posiadacze certyfikatu zgodności z FSSC 22000:4.1 powinni skoncentrować się na zmienionych wymaganiach.
 • Należy zapewnić, by odpowiedni personel organizacji został właściwie przeszkolony oraz by zrozumiał wymagania i zasadnicze zmiany.
 • Konieczne jest zidentyfikowanie braków i niezbędnych uzupełnień, a także opracowanie planu działania. System zarządzania należy odpowiednio zmodyfikować pod kątem spełnienia nowych wymagań.
 • Skuteczność działań należy oceniać w ramach audytów wewnętrznych, a w razie potrzeby podejmować dalsze kroki.

Nasi audytorzy są już przygotowani: mają pełny obraz zmian i wiedzą, co jest potrzebne, by przestawić się z normy FSSC 22000:4.1 na FSSC 22000:5. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu przejścia, poczynając od fazy przygotowań, poprzez ocenę stopnia gotowości, po sprawne zakończenie procesu.

Oferujemy:

 • Szkolenia prowadzone przez trenerów, wewnętrzne lub ogólnodostępne. Ich celem jest pogłębiona analiza zapisów i zmian, a także kroków, jakie należy podjąć w okresie przejściowym. Szkolenia mają konstrukcję modułową, a stopień szczegółowości dostosowujemy do potrzeb odbiorcy,
 • Materiały przygotowujące do efektywnego procesu przejścia (m.in. Kluczowe zmiany między FSSC 22000 v 4.1 a FSSC v 5, instrukcja przejścia, wymagania nowej normy itp.),
 • Tradycyjne szkolenia z trenerem, dostosowane do Państwa potrzeb,
 • Spotkania z audytorem na temat procesu przejścia,
 • Audyty przejściowe,
 • Bezpłatne webinaria.
 

FSSC 22000 v 5 - Key changes

Download our presentation highlighting what's new in the latest standard

 

Online self-assessment suite

Assess your readiness to transition.

 

Food safety: What's next to assure its future

DNV and The Global Food Safety Initiative (GFSI) partnered to investigate trends in food safety. See the results in this report.

 

Lumina - performance benchmarking

Turn your audit data into opportunities through Big Data analytics.