Filmy na temat nowych norm ISO

Filmy na temat nowych norm ISO

Podstawowa struktura

Wspólne ramy dla wszystkich standardów (nowych i kolejnych wydań).

Myślenie oparte na ryzyku

Kolejne wersje standardów z 2015 r. wymagają systematycznego podejścia do rozpoznawania ryzyka i zarządzania ryzykiem.

Kontekst i strony zainteresowane 

Organizacja powinna dokonywać na wysokim szczeblu przeglądu  swojej działalności i kontekstu, w którym działa.

Przywództwo

Najwyższe kierownictwo musi się aktywnie angażować i brać na siebie odpowiedzialność.