Skip to content

Norma BRC Global Standard for Packaging oraz system FSSC 22000

Zwiększ swoją zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa i jakości opakowań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu produkcji opakowań zgodnie z normą BRCGS dla opakowań i FSSC 22000 świadczy o zaangażowaniu w spełnianie kryteriów bezpieczeństwa, jakości i kryteriów operacyjnych wymaganych do wypełniania zobowiązań w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumenta.

Normy te zawierają konkretne wymagania dotyczące systemu zarządzania produkcją opakowań, które zwiększą zdolność firmy do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i wykonawcze.

Czym są te normy

Są to kompleksowe normy obejmujące obszary jakości, higieny i bezpieczeństwa produktów. Globalny standard BRCGS dla opakowań oraz Certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Żywności 22000 (FSSC 22000) są normami mającymi zastosowanie zarówno do opakowań dla żywności, jak i innych.

Wszystkie materiały, które mają kontakt z żywnością i produktami nieżywnościowymi, a w szczególności opakowanie produktu, mogą wpływać na bezpieczeństwo produktu, zarówno poprzez brak właściwej ochrony produktu, jak i poprzez jego zanieczyszczenie. Oba systemy, w połączeniu, mają zastosowanie do opakowań mających bezpośredni lub pośredni kontakt z produktem i pomagają firmom w wyborze i kwalifikacji dostawców, tworząc ramy zarządzania w branży opakowań produktów.

Wymagania zawarte w globalnym standardzie BRCGS dla opakowań i FSSC 22000 dotyczą systemu zarządzania jakością oraz analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem, w tym wymagań GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) i GHP (Good Hygiene Practice). Certyfikacja na zgodność z normą obejmuje ocenę obiektów firmy, systemów operacyjnych i procedur pod kątem wymagań normy. Norma jest regularnie aktualizowana, a utrzymanie certyfikacji wymaga przestrzegania najnowszej wersji normy.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja według globalnego standardu BRCGS dla opakowań oraz FSSC 22000 przez niezależną stronę trzecią jest wymogiem większości dystrybutorów i właścicieli marek, a także przetwórców żywności. Standardy te przynoszą szereg korzyści:

  • Jednorazowa weryfikacja zlecona przez producenta, zgodnie z ustaloną częstotliwością oceny, pozwoli producentom na informowanie o swoim statusie producentów żywności i innych organizacji.
  • Kompleksowe normy obejmują obszary jakości, higieny i bezpieczeństwa produktów w całym przemyśle opakowaniowym.
  • Producenci opakowań mogą korzystać z tych norm, aby upewnić się, że ich dostawcy przestrzegają dobrych praktyk higienicznych i zakończyć łańcuch "należytej staranności".
  • Stały nadzór i potwierdzenie realizacji działań korygujących zapewniają ustanowienie samodoskonalącego się systemu jakości, higieny i bezpieczeństwa produktów.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane procesy w systemie zgodnym z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w całym procesie, począwszy od szkoleń BRCGS i FSSC, poprzez samoocenę, analizę luk, aż po usługi certyfikacyjne.

Zobacz także

  BRC Global Standard for Packaging oraz system FSSC 22000

BRC Global Standard for Packaging oraz system FSSC 22000

Dowiedz się więcej o standardzie

  Global Standard for Packagining i GMP FEFCO

Global Standard for Packagining i GMP FEFCO

Dowiedz się więcej o standardzie

  Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

  Publikacje

Publikacje

Pobierz ciekawe publikacje z branży certyfikacji

 

Webinaria

Zapisz się na bezpłatne webinaria

 

Newsletter

Subskrybuj

 

Szkolenia

Znajdź interesujące Cię szkolenie

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Zapytaj o ofertę

Otrzymaj bezpłatną ofertę dotyczącą usług