DNV w Polsce

Norma BRC Global Standard for Packaging oraz system FSSC 22000

BRC Packaging DNV GL

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Obie normy obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z higieną oraz bezpieczeństwem wyrobów w całej branży opakowaniowej.

Opracowana przez BRC (Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego) norma Global Standard for Packaging and Packaging Materials zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i jakości, obowiązujące producentów materiałów opakowaniowych. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz innych wrażliwych wyrobów. Wymagania FSSC 22000 odnoszą się do opakowań przeznaczonych do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością.

Producenci opakowań do żywności są bardzo ważnym ogniwem łańcucha branży spożywczej i mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo żywności. Normy zawierają szczegółowe wymagania techniczne, umożliwiające producentom wdrożenie powszechnie uznawanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Standardy uwzględniają część wymagań dotyczących zachowania należytej staranności w procesie produkcji opakowań, pakowania/konfekcjonowania żywności oraz jej sprzedaży.

Norma BRC Global Standard for Packaging i system FSSC 22000


Wszystkie materiały wchodzące w kontakt z żywnością, a w szczególności opakowania, mogą mieć wpływ na jej bezpieczeństwo, poprzez niedostateczne zabezpieczenie lub poprzez skażenie. Norma BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, opracowana przez Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego, jak również FSSC 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (dawniej PAS 223) uwzględniają wymagania w zakresie gwarancji bezpieczeństwa żywności poprzez stosowanie zasad analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP oraz dobrych praktyk produkcyjnych GMP, dotyczące tego sektora przemysłu spożywczego. 

Wymagania normy BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials:

 • Wprowadzenie sformalizowanego systemu zarządzania zagrożeniami i ryzykiem
 • Posiadanie udokumentowanego systemu zarządzania
 • Nadzorowanie standardów zakładowych, wyrobów, procesów i personelu

FSSC 22000 zapewnia bezpieczeństwo żywności dzięki następującym, podstawowym i powszechnie uznawanym elementom:

 • Interaktywna komunikacja: Zorganizowany obieg informacji, gwarantujący skuteczne nadzorowanie zagrożeń
 • Programy warunków wstępnych: Dobre Praktyki Produkcyjne określone szczegółowo w dotyczącej opakowań normie ISO/TS 22002-4
 • Zasady HACCP: podstawowa metodologia planowania bezpiecznych procesów produkcyjnych, możliwa do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie, bez zbędnej biurokracji

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - dlaczego warto?


Funkcjonowanie łańcucha bezpieczeństwa żywności i związanego z nim łańcucha należytej staranności opiera się na udziale wszystkich uczestników rynku. Wkład, wnoszony przez wiarygodnego dostawcę ma też związek z jego zdolnością oferowania bezpiecznych wyrobów. 

Stosowanie norm zapewnia szereg korzyści: 

 • Obie normy obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z higieną oraz bezpieczeństwem wyrobów w całej branży opakowań
 • Dzięki normom, producenci opakowań mogą zyskać pewność, że ich dostawcy przestrzegają dobrych praktyk higienicznych i spełniają wymogi łańcucha należytej staranności
 • Bieżący nadzór i kontrola realizacji działań korygujących zapewnia sprawne funkcjonowanie samodoskonalącego się systemu zapewniania jakości, higieny i bezpieczeństwa produktu

Jak zdobyć certyfikat ?


Dobre planowanie to źródło przewagi i podstawa przygotowania do certyfikacji. Istotne jest pozytywne nastawienie, zaangażowanie oraz wyznaczenie konkretnych terminów wdrożenia i oceny. Działania te obejmują:

 • Ustanowienie systemu zarządzania technicznego
 • Identyfikację wymagań prawnych
 • Identyfikację i udokumentowanie poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz odpowiednich środków nadzoru (system HACCP i/lub Dobre Praktyki Produkcyjne)
 • Identyfikację obowiązujących Dobrych Praktyk Produkcyjnych / Dobrych Praktyk Higienicznych, w tym programu zwalczania szkodników, programu utrzymania wyposażenia i budynków, programu utrzymania porządku i czystości, a także wszystkich wymagań normy; wdrożenie wszelkich potrzebnych zmian strukturalnych

Współpraca z DNV - pierwszy krok na drodze do certyfikacji


DNV jest wiodącą jednostką certyfikującą na świecie. Pomagamy przedsiębiorstwom w zapewnieniu zgodności ich organizacji, wyrobów, personelu, obiektów i łańcuchów dostaw z wymaganiami, oferując usługi certyfikacji, weryfikacji, oceny i szkolenia. 

W branży spożywczej, wspieramy klientów z całego świata w osiąganiu doskonałości w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, zarządzania środowiskiem, zarządzania łańcuchem dostaw oraz produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

W procesie partnerskiej współpracy z klientami, budujemy zrównoważony biznes i zaufanie interesariuszy. Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach, a 16.000 naszych specjalistów z oddaniem pomaga klientom w budowaniu bezpieczniejszego świata, opartego na inteligentnych i przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązaniach.


W celu otrzymania oferty związanej z usługą certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności prosimy o przesłanie formularza kontaktowego bądź bezpośredni kontakt telefoniczny z naszym biurem.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: