Food and beverage

Norma BRC Global Standard for Packaging oraz system FSSC 22000

Food production line

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Zwiększ swoją zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa i jakości opakowań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu produkcji opakowań zgodnie z normą BRCGS dla opakowań i FSSC 22000 świadczy o zaangażowaniu w spełnianie kryteriów bezpieczeństwa, jakości i kryteriów operacyjnych wymaganych do wypełniania zobowiązań w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumenta.

Normy te zawierają konkretne wymagania dotyczące systemu zarządzania produkcją opakowań, które zwiększą zdolność firmy do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i wykonawcze.

Czym są te normy

Są to kompleksowe normy obejmujące obszary jakości, higieny i bezpieczeństwa produktów. Globalny standard BRCGS dla opakowań oraz Certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Żywności 22000 (FSSC 22000) są normami mającymi zastosowanie zarówno do opakowań dla żywności, jak i innych.

Wszystkie materiały, które mają kontakt z żywnością i produktami nieżywnościowymi, a w szczególności opakowanie produktu, mogą wpływać na bezpieczeństwo produktu, zarówno poprzez brak właściwej ochrony produktu, jak i poprzez jego zanieczyszczenie. Oba systemy, w połączeniu, mają zastosowanie do opakowań mających bezpośredni lub pośredni kontakt z produktem i pomagają firmom w wyborze i kwalifikacji dostawców, tworząc ramy zarządzania w branży opakowań produktów.

Wymagania zawarte w globalnym standardzie BRCGS dla opakowań i FSSC 22000 dotyczą systemu zarządzania jakością oraz analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem, w tym wymagań GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) i GHP (Good Hygiene Practice). Certyfikacja na zgodność z normą obejmuje ocenę obiektów firmy, systemów operacyjnych i procedur pod kątem wymagań normy. Norma jest regularnie aktualizowana, a utrzymanie certyfikacji wymaga przestrzegania najnowszej wersji normy.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja według globalnego standardu BRCGS dla opakowań oraz FSSC 22000 przez niezależną stronę trzecią jest wymogiem większości dystrybutorów i właścicieli marek, a także przetwórców żywności. Standardy te przynoszą szereg korzyści:

  • Jednorazowa weryfikacja zlecona przez producenta, zgodnie z ustaloną częstotliwością oceny, pozwoli producentom na informowanie o swoim statusie producentów żywności i innych organizacji.
  • Kompleksowe normy obejmują obszary jakości, higieny i bezpieczeństwa produktów w całym przemyśle opakowaniowym.
  • Producenci opakowań mogą korzystać z tych norm, aby upewnić się, że ich dostawcy przestrzegają dobrych praktyk higienicznych i zakończyć łańcuch "należytej staranności".
  • Stały nadzór i potwierdzenie realizacji działań korygujących zapewniają ustanowienie samodoskonalącego się systemu jakości, higieny i bezpieczeństwa produktów.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane procesy w systemie zgodnym z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w całym procesie, począwszy od szkoleń BRCGS i FSSC, poprzez samoocenę, analizę luk, aż po usługi certyfikacyjne.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: