ISO 9001 dla opieki zdrowotnej

​Wykaż się swoim zaangażowaniem skoncentrowanym na jakości i pacjencie.

Certyfikacja Państwa systemu zarządzania jakością ukazuje determinację i konsekwencję w działaniu, dla ciągłego rozwoju i zadowolenia pacjentów. To są właśnie namacalne korzyści, pełniące istotną rolę w budowaniu zrównoważonej kultury funkcjonowania na wysokim poziomie. W standardzie ISO 9001 określone są konkretne wymagania, dotyczące systemu zarządzania jakością. Mają one na celu wspomaganie placówek w konsekwentnym niesieniu opieki, zgodnej z potrzebami pacjentów, jak również spełniają wymogi statutowe i regulacyjne. Niezależna ocena i certyfikacja Państwa systemu zarządzania jakością przez DNV, pokazuje w prosty sposób interesariuszom wykonaną pracę na rzecz wdrożenia efektywnego systemu zarządzania jakością w Państwa organizacji.

Dlaczego ISO 9001 dla opieki zdrowotnej?


Podnoszenie jakości i bezpieczeństwa pacjentów poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością, jest najlepszym sposobem, by zapewnić opiekę zorientowaną na pacjenta. ISO 9001 zapewnia model systemu zarządzania jakością, skupiony na efektywności procesów klinicznych, biznesowych i procesów wsparcia, dla zapewnienia wysokiej jakości opieki. Standard promuje także przyjęcie podejścia  procesowego, kładącego nacisk na wymogi, wartość dodatkową, funkcjonowanie i efektywność procesów, oraz ciągły rozwój poprzez ocenę realizacji celów. Wcześniejsze wersje standardu były dopasowane do przemysłów produkcyjnych i wymagały dokładnej dokumentacji systemu. Obecna wersja jest bardziej ogólna, co umożliwia jej zastosowanie w organizacji niezależnie od jej rozmiaru, czy też branży. Jest też wersją standardu coraz bardziej rozpoznawalnego jako dopasowanego do organizacji opieki zdrowotnej, które chcą dostarczać wysokiej jakości opiekę zorientowaną na pacjenta.

Dlaczego certyfikacja jest dobra dla Państwa organizacji?


Certyfikacja Państwa systemu zarządzania według standardu ISO 9001 pokazuje zdolność organizacji do spełniania wymagań, potrzeb i oczekiwań interesariuszy.

Certyfikowany system zarządzania pomoże Państwu:

 • Zapewnić jakość i bezpieczeństwo w leczeniu pacjentów.
 • Identyfikować i zarządzać ryzykiem pacjentów, pracowników i organizacji.
 • Ustalać, zarządzać, kontrolować i poprawiać złożone i powiązane procesy.
 • Przestrzegać istotnych międzynarodowych i krajowych wymogów prawnych.
 • Wdrażać najlepsze praktyki i procedury.
 • Zapobiegać incydentom.
 • Identyfikować obszary wymagające poprawy i zapewnić ciągłe ulepszanie Waszego systemu zarządzania jakością.
 • Dać zapewnienie pacjentom, włodarzom i innym udziałowcom, że wdrożyliście sprawnie działający system zarządzania i jesteście zaangażowani w ciągły rozwój organizacji.

Jak zacząć?


W celu wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania jakością, konieczne jest poznanie wymagań dla standardu ISO 9001, ustalenie jasnych celów przy wdrożeniu i ocenie systemu zarządzania podczas audytów wewnętrznych, przeglądach kierownictwa, a potem przy certyfikacji. Certyfikacja i ciągłe ulepszanie Waszego systemu zarządzania jest jak „podróż”.

Coroczne audyty pozwalają utrzymać system w dobrej „kondycji”, rozwijać kulturę organizacyjną i kształtować jakość wykonywanej pracy.

Oto ważne kroki jak zacząć prace nad wdrożeniem i certyfikacją systemu:

 • Zaznajomić się ze standardem ISO 9001. Dostępne są programy szkoleniowe oferowane przez DNV, a standard można zakupić poprzez strony: www. iso.org oraz ww.pkn.pl
 • Przeprowadzić ocenę dotychczasowego systemu zarządzania. DNV oferuje przeprowadzenie oceny wstępnej identyfikującej luki w systemie zarządzania.
 • Podjąć działania mające na celu poprawę w wymagających tego obszarach, by przygotować się do certyfikacji.
 • Zapewnić pełne zaangażowanie ze strony zarządu. Dobry system zarządzania wymaga zapewnienia zaangażowania tak na najwyższych szczeblach zarządu, jak i w całej organizacji.
 • Zaangażować akredytowaną jednostkę certyfikującą DNV, by zacząć proces certyfikacji.

More information

  ISO 9001 for healthcare

ISO 9001 for healthcare

Demonstrate your commitment to quality and patient focus.

  Healthcare brochures and flyers

Healthcare brochures and flyers

Download our services flyers and brochures

 

Download healthcare standards

Guidance for accreditation

 

Accredited hospitals

List of hospitals accredited to the international standard by DNV Healthcare

 

US Healthcare schemes

Accreditation, certification and training services for US Healthcare providers

 

Healthcare Research & Innovation

Putting DNV’s competence from safety critical industries to work on improved patient safety, globally

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość