ISO 14001 dla służby zdrowia

Standard ISO 14001 wyznacza ramy dla świadczeniodawców usług medycznych, którzy chcą identyfikować i kontrolować ich wpływ na środowisko.

Dlaczego ISO 14001 dla placówek służby zdrowia?


Podczas gdy głównym zadaniem podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej jest dostarczenie jak najwyższej jakości opieki, coraz częściej zauważa się też, że takie organizacje mają wpływ na środowisko na wiele sposobów. Czynniki takie jak zarządzanie budynkiem, zużycie energii i wody, użycie antybiotyków, praca laboratorium, prace budowlane i styczność z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi mogą generować emisje i odpady. Odpowiedni system zarządzania pomoże Państwu kontrolować wszelkie skutki dla środowiska związane z tymi czynnikami. ISO 14001 zapewnia usystematyzowaną metodę planowania, wdrażania i zarządzania Państwa systemem zarządzania środowiskiem. Jego wdrożenie pozwoli Waszej organizacji kontrolować jej wpływ na środowisko i upewnić się, że spełnia wszelkie wymogi prawne, tak krajowe, jak i międzynarodowe.

Jak certyfikacja ISO 14001 pomaga Waszej organizacji?


Istnieje wiele potencjalnych korzyści płynących z wdrożenia standardu ISO 14001. Najważniejsze i najbardziej namacalne to te, które umożliwiają Państwa organizacji:

 • identyfikować, rozumieć i monitorować wpływ Państwa działań na środowisko i zagrożenia z nimi związane.
 • uświadomić sobie, że organizacja ma zarówno bezpośredni wpływ na środowisko, jak i pośredni, poprzez swoich dostawców.
 • zastosować odpowiednie narzędzia kontrolne w celu zarządzania wszystkimi czynnikami wpływającymi na środowisko.
 • spełniać obowiązujące wymogi prawne i sprostać wymaganiom interesariuszy.
 • stale ulepszać Państwa system zarządzania.
 • poprawę zarządzania zasobami, w tym zużyciem energii, co może prowadzić do zmniejszenia kosztów Państwa funkcjonowania.
 • dążyć do redukcji zanieczyszczeń, generowania odpadów, użycia substancji chemicznych oraz niezamierzonych awarii środowiskowych.
 • z upływem czasu poprawić Państwa oddziaływanie na środowisko.

Jednym z najważniejszych aspektów standardu jest nieodłączne zaangażowanie w ciągły rozwój. Posiadając certyfikat ISO 14001 nie tylko potwierdzają Państwo, że Wasz system zarządzania środowiskiem spełnia podstawowe założenia standardu i wszystkie obowiązujące przepisy prawa, udowadniacie także, że jesteście zaangażowani w ciągły rozwój tak, by zapewnić jak najmniejszy skutek Państwa oddziaływań na środowisko.

Jak zacząć?


Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji ważne jest, abyście mieli Państwo i Wasza organizacja świadomość tego co robią i byli do tego przekonani i zaangażowani, abyście ustalili jasne cele dla wdrażania i oceny Państwa systemu zarządzania środowiskiem. Oto ważne kroki by zacząć:

 • Zaznajomić się ze standardem ISO 14001. Dostępne są programy szkoleniowe, a standard można kupić poprzez strony www.iso.org lub www.pkn.pl
 • Poznać wszystkie wymogi prawne, które należy spełnić.
 • Poddać ocenie Waszą organizację, by poznać i zrozumieć wszelkie działania mające wpływ na środowisko oraz znaleźć możliwe luki, które trzeba będzie naprawić. Ocena zewnętrzna może okazać się bardzo cenna we wczesnych etapach wdrażania standardu.
 • Ustalić cele, zadania i program naprawczy, oraz rozpocząć działania mające na celu poprawę wymagających tego obszarów.
 • Zapewnić pełne zaangażowanie ze strony zarządu. Dobry system zarządzania wymaga zapewnienia zaangażowania tak na najwyższych szczeblach zarządu, jak i w całej organizacji.
 • Zaangażować akredytowaną grupę certyfikującą, taką jak na przykład DNV, by rozpocząć proces certyfikacji.

Certyfikacja i ciągłe doskonalenie Państwa systemu zarządzania jest jak „podróż”. Jako zewnętrzna jednostka certyfikacyjna, DNV przeprowadza coroczne audyty, a co trzy lata ponowną certyfikację. Dodatkowo będą Państwo musieli przeprowadzać audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania, aby rozwijać swój system jednocześnie wraz ze zmianami i zagrożeniami w Państwa obszarze działalności.

More information

 

US Healthcare homepage

Quality driven accreditation and clinical excellence certifications to America's hospitals.

 

Hospital accreditation services

Quality accreditation - Consistent, collaborative, continuously improving.

 

Healthcare specialty program certifications

Validating excellence in hospital specialty care programs.

 

Healthcare training and individual certification

Relatable experts, relevant content! In-person and virtual options. Most courses can be delivered in a public or private setting.

 

Collaborative High Reliability™ and Collaborative Just Culture™

The first qualification and certification of high reliability and just culture by a global, independent audit organization.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość