ISO 45003:2021 - Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w celu zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą oraz promowanie dobrego samopoczucia w pracy.

ISO 45003 zawiera wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem psychospołecznym w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie ISO 45001. Ma zastosowanie w organizacjach wszystkich rozmiarów i sektorów, zapewniając ustrukturyzowane ramy dla rozwoju, wdrażania, utrzymania i ciągłej poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Pandemia spowodowała, że dobre samopoczucie pracowników stało się jednym z priorytetów pracodawców. Izolacja, stres, wypalenie zawodowe i depresja... Wspieranie zdrowia psychicznego jeszcze nigdy nie było tak ważne. 

Czym jest ISO 45003:2021?

ISO 45003 jest normą wytycznych w zakresie budowania systemu zarządzania, wdrażania skutecznych środków kontroli w celu eliminacji lub zarządzania ryzykiem psychospołecznym. Została opracowana w celu wspierania firm posiadających system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na normie ISO 45001. Jednakże każda organizacja może skorzystać z najlepszych praktyk globalnych aby zająć się problemami związanymi z ryzykiem psychospołecznym zdrowia i bezpieczeństwa.

ISO 45003 pomaga budować pozytywne środowisko pracy, które może przyczynić się do zwiększenia odporności organizacji, poprawy wyników i produktywności.

Norma obejmuje:

  • jak rozpoznać zagrożenia psychospołeczne, które mogą mieć wpływ na pracowników, takie jak te spowodowane pracą w domu;
  • oferuje przykłady skutecznych - często prostych - działań w celu zarządzania tymi zagrożeniami i poprawy samopoczucia pracowników.
Norma ISO 45003 stanowi podstawę, dzięki której można sprostać istniejącym wyzwaniom i nieustannie doskonalić skuteczność systemu zarządzania.

Korzyści

Jako wytyczne, ISO 45003 jest normą nie podlegającą certyfikacji. Jednakże zgodność z nią może być oceniana przez niezależną stronę trzecią, taką jak DNV, również w połączeniu z audytem certyfikacyjnym systemu zarządzania ISO 45001 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Korzyści wynikające ze zgodności z ISO 45003:

  • Wysoki poziom działań dyskrecjonalnych;
  • Lepsza rekrutacja, utrzymanie pracowników i różnorodności;
  • Zwiększone zaangażowanie pracowników;
  • Zwiększona innowacyjność;
  • Zgodność z przepisami prawa;
  • Zmniejszona nieobecność w miejscu pracy spowodowana stresem, wypaleniem zawodowym, lękiem i depresją.
Wykaż, że dbasz i masz odpowiednie środki w celu poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

Od czego zacząć:

Niezależnie od tego, czy chcesz zastosować ISO 45003 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001, czy jako samodzielne wytyczne, najpierw zapoznaj się z normą i określ jasne cele.  DNV, jako akredytowana jednostka certyfikująca, jest gotowa, udzielić Państwu wsparcia począwszy od wstępnych szkoleń, a skończywszy na sprawdzeniu zgodności z normą za pomocą audytu analizy luk (Gap Analysis).

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca