Identyfikowalność w łańcuchu żywności

Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw produktów żywnościowych chcą zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa żywości oraz zapewnić niezawodność swoich dostawców. Standard identyfikowalności w łańcuchu dostaw produktów żywnościowych pomaga w stworzeniu mapy i historii danego produktu, budując w ten sposób zaufanie i poczucie bezpieczeństwa konsumentów.

Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw produktów żywnościowych chcą zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa żywości oraz zapewnić niezawodność swoich dostawców. Standard identyfikowalności w łańcuchu dostaw produktów żywnościowych pomaga w stworzeniu mapy i historii danego produktu, budując w ten sposób zaufanie i poczucie bezpieczeństwa konsumentów. Standard identyfikowalności w łańcuchu dostaw produktów żywnościowych stosowany jest w celu udokumentowania historii produktu lub jego odpowiedniej części, lub też zidentyfikowania ich lokalizacji w ramach danej firmy lub skoordynowanego systemu łańcucha dostaw produktów żywnościowych. Może to pomóc firmie w uzyskaniu informacji dotyczących wewnętrznej logistyki lub jakości, co może z kolei doprowadzić do poprawy wydajności (np. poprzez odpowiednią rotację zapasów). Patrząc z punktu widzenia produkcji, standard ten może dodać wiarygodności produktom, których atrybutów jakości nie da się wykryć.  

Wdrożenie wymagań tej normy 

Bezpieczny produkt żywnościowy jest wynikiem wszystkich procesów i czynności przeprowadzonych na całej długości łańcucha dostaw. Odpowiedni system zapewnienia identyfikowalności może pomóc w stworzeniu ograniczonego łańcucha umożliwiającego poprawę jakości produktu i warunków jego produkcji i dostawy oraz optymalizację powiązanych kosztów. Pozwala też na zapewnienie przejrzystości dróg dystrybucji i poprawę wydajności łańcucha dostaw i współpracy między partnerami handlowymi. 

Co więcej, wymogi dotyczące identyfikacji produktów, mające zastosowanie do produktów niebędących GMO (Genetically Modified Organisms – organizmy zmodyfikowane genetycznie), produktów organicznych lub też związane z uzyskaniem certyfikatu pochodzenia produktu, zakładają wprowadzenie bezpiecznego systemu identyfikacji produktów i zapewnienie rzetelnego pozyskiwania informacji dotyczących produktów a także zwiększają transparentność łańcucha ograniczając ryzyko fałszowania surowców i wyrobów. Ważne jest również stworzenie wydajnego, szybkiego i precyzyjnego systemu pozwalającego na wycofanie produktów z rynku w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia. 

Jaki to standard? 

Identyfikowalność jest kluczową koncepcją zarówno w przepisach dotyczących produktów żywnościowych (np. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002), jak i normach bezpieczeństwa żywności (np. ISO 22000). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) stworzyła tę normę techniczną celem umożliwienia sformułowania zharmonizowanego podejścia do systemów identyfikowalności zgodnie z istniejącymi dobrymi praktykami. Norma dotycząca identyfikowalności w łańcuchu pasz i żywności, ISO 22005, zawiera ogólne zasady i podstawowe wymogi dotyczące projektowania i implementacji odpowiednich systemów. Elementy identyfikowalności są także kluczowym wymaganiem szeregu innych norm jak BRC, IFS, FSSC 22000.

Dlaczego certyfikacja jest korzystna dla mojej firmy?

Certyfikacja w zakresie identyfikowalności w łańcuchu żywności sprawia, że poszczególne procesy w ramach firmy stają się bardziej przejrzyste i niezawodne, dzięki czemu Państwa firma zyska wizerunek godnej zaufania i odpowiedzialnej. Normy budują ramy umożliwiające stworzenie skutecznego i elastycznego systemu identyfikowalności pozwalającego na osiągnięcie zróżnicowanych celów, takich jak:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności lub osiągnięcia celów jakościowych
 • Dokumentowanie historii lub pochodzenia produktu
 • Ułatwienie wycofania produktów z rynku
 • Identyfikacja odpowiedzialnych podmiotów w łańcuchu żywności i pasz
 • Ułatwienie weryfikacji konkretnych informacji o produkcie
 • Przekazywanie informacji odpowiednim interesariuszom i konsumentom

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?

Identyfikowalność jest narzędziem, które winno zostać skoordynowane w kontekście szerszego zarządzania bezpieczeństwem żywności. Aby stworzyć i wprowadzić skuteczny system identyfikowalności, należy sformułować cel (lub cele) systemu i ustalić następujące kwestie:
 • Jakie informacje konieczne Państwu będą od Waszych dostawców (lub od indywidualnych podmiotów w skoordynowanym łańcuchu żywności)?
 • Jakie informacje dotyczące historii procesu musicie Państwo zebrać (w ramach własnej firmy lub od indywidualnych podmiotów w skoordynowanym łańcuchu żywności)?
 • Jakie informacje musicie Państwo przekazać swoim klientom (lub indywidualnym podmiotom w skoordynowanym łańcuchu żywności)? 

Główny proces planowania składa się z następujących etapów:

 1. Definiowanie produktu lub odpowiedniego składnika (składników).
 2. Definiowanie partii produktu.
 3. Identyfikacja partii produktu.
 4. Dokumentowanie przepływu materiałów, w tym mediów dokumentacji.
 5. Zarządzanie danymi.
 6. Uzyskanie informacji celem ich przekazania.
Proces ten obejmuje zarządzanie szczegółowym śledzeniem i lokalizowaniem sprawozdań z przepływu surowców, rozliczanie wszystkich stron zaangażowanych w proces oraz przedstawienie dowodów na wprowadzenie systemu zarządzania.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość